Universitatea de Vest "Vasile Goldiș" Arad

Înființată în anul 1990, acreditată prin Legea 240/2002, și având ca patron spiritual ilustra personalitate istorică Vasile Goldiș, ideologul Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad este una dintre cele incluse în „Aria europeană a învățământului superior”, fiind semnatară a Magna Charta Universitatum de la Bologna.Astăzi Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” este membră cu drepturi depline a Asociației Universităților Europene - E.U.A., a Asociației Universităților Danubiene și deține vicepreședinția Federației Europene a Școlilor Superioare - F.E.D.E, organism participativ al Consiliului Europei. Totodată, este membră a Consorțiului Internațional „ Carolus Magnus”, cu sediul în Paris. Începând cu luna noiembrie 2007, Universitatea a devenit membră a Alianței Mondiale a Universităților pentru Democrație (A.U.D.E.M), alături de alte 200 Universități de prestigiu din întreaga lume.Cu un număr de peste 20.000 de studenți, masteranzi și doctoranzi, cu peste 30.000 de absolvenți, Universitatea este membră fondatoare a Uniunii Universităților Private Acreditate din România și are parteneriate cu 38 de Universități din străinătate și cu 18 Institute de cercetare științifică – fapt ce facilitează organizarea unor programe de studii de licență, masterat și doctorat  în cotutelă, de mobilități ale studenților și cadrelor didactice. Printr-un Curriculum academic modern, centrat pe student, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad oferă astăzi, conform modelului european Bologna, toate cele trei cicluri de învățământ superior: licență, masterat și doctorat. Datorită sistemului european al creditelor de studii transferabile, studenții, masteranzii și doctoranzii beneficiază de șansa mobilității în țară și străinătate.
Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” este singura din Arad căreia Ministerul Educației, Cercetării și Inovării i-a acordat dreptul de a organiza studii doctorale în domeniul medical.
Cu un corp academic de elită, cu o infrastructură didactică și de cercetare la standarde europene, oferta educațională a Universității de Vest “Vasile Goldiș„ din Arad pentru anul universitar 2009 - 2010 răspunde tuturor exigențelor, oferind șanse absolvenților să se afirme pe o piață a forței de muncă globalizată.

Facultăți din cadrul Universității de Vest "Vasile Goldiș":

  • Științe Juridice
  • Științe Economice
  • Medicină, Farmacie și Medicină Dentară
  • Facultatea de Științe Umaniste, Politice și Administrative
  • Facultatea de Științe ale Naturii
  • Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
  • Facultatea de Inginerie
  • Facultatea de Educație Fizică și Sport

 

Material preluat de pe pagina web a instituției: http://www.uvvg.ro/site/index.php?categoryid=11