Limba și literatura română

 1. PLAN DE LECȚIE -  ,,Povestiri cu tâlc - clasa a IV - a

 2. PLAN DE LECȚIE - Aria curiculară: Limbă și comunicare - Unitatea de învățare: Primăvara - Subiectul:"Buburuza" după Eugen Jianu, clasa a II-A

 3. PLAN DE LECȚIE - Titlul lecției: Genul liric, Lecție de recapitulare, clasa a VI-a

 4. PLAN DE LECȚIE - Subiectul lecției: Verbul, Tipul lecției: de recapitulare a cunoștințelor, Unitatea de învățare: Basmul, clasa a V a

 5. PROIECT DE ACTIVITATE - Forma de realizare-Activitate integrată, DLC: Educația Limbajului "Găsește litera potrivită" - joc exercițiu, grupa mare pregătitoare

 6. PLAN DE LECȚIE -Subiectul lecției: Adjectivul- text suport “Iarna” de Vasile Alecsandri, clasa a IV-a

 7. PLAN DE LECȚIE - Subiectul lecției: Modul imperativ și propoziția imperativă, Tipul lecției: Predarea  și consolidarea cunoștințelor, clasa
  a VI-a


 8. PLAN DE LECȚIE - Subiectul lecției:Relații sintactice în frază.Coordonare. Subordonare. - Tipul lecției: mixtă- consolidare si însușire de noi cunoștințe, clasa: a VI-a

 9. PLAN DE LECȚIE - Subiectul lecției: Părți de propoziție, Tipul lecției: Consolidare și sistematizare a cunoștințelor, clasa a-IV-a

 10. Prezentare Power Point: Vasile Alecsandri, Prof. Mihaela Profor- Școala cu cls. I-VIII

 11. PLAN DE LECȚIE - Subiectul lecției: „Sfârșit de toamnă de Vasile Alecsandri- Tipul lecției: comunicare  de noi cunoștințe, clasa: a  V – a

 12. Rebus - clasa a V a

 13. PLAN DE LECȚIE - Subiectul lecției:Albă-ca-Zăpada ne ajută să ne amintim sunetele și literele învățate ”, Tipul lecției: Activitate integrată-recapitulare și sistematizare, clasa: I

 14. PLAN DE LECȚIE - Subiectul lecției:Articol de ziar - Revistă, Tipul lecției: transmitere de noi cunoștințe, clasa a VII a

 15. PLAN DE LECȚIE - Subiectul lecției: Exerciții de copiere, transcriere, dictare, Tipul lecției:recapitulare, clasa I

 16. PLAN DE LECȚIE - Subiectul lecției: Vânt străin – Tudor Arghezi,Tipul lecției: dobândire de noi cunoștințe

 17. PLAN DE LECȚIE - Subiectul lecției: Adverbul,Tipul lecției: de fixare a cunoștințelor de fixare a cunoștințelor, clasa a VI - a

 18. PLAN DE LECȚIE - Subiectul lecției: Părțile de vorbire neflexibile ,Tipul lecției: de recapitulare și sistematizare a cunoștințelor, clasa a VII-a

 19. PLAN DE LECȚIE - Subiectul lecției: Propozitia subordonata subiectivă, Tipul lecției: însușire de noi cunoștiințe, clasa a VIII-a

 20. PLAN DE LECȚIE - Textul narativ, Tipul lecției: consolidare și sistematizare a cunoștințelor

 21. PLAN DE LECȚIE - Unitatea de învățare: Călătorii și aventuri, Tema -Textul narativ- text suport: „Dumbrava minunată” M. Sadoveanu, „Boierul și Păcală” poveste populară,  „Fetița care a călătorit pe Lună” Boris Crăciun, Tipul lecției consolidare și sistematizare a cunoștințelor, clasa a IV -a

 22. PLAN DE LECȚIE: Subiectul lecției: Litera ,,N” mare de mână, Tipul lecției:mixtă, clasa I

Vezi și lecțiile de limba română pentru clasa a V-a»