Zvon de primăvară

(Alaiul primăverii)

Personaje: Băiatul, Fetița, Baba-Iarna, Primăvara, Soarele,Ghiocelul, patru fluturi, două viorele, doi toporași, două păpădii, doi ghiocei, un grup de copii.

Indicații de regie: Băiatul privește pe geam și se adresează Primăverii care răspunde fără a se arăta.În scenă intră furioasă Baba-Iarna care împrăștie în jurul său o mulțime de fulgi.                                                                                                                          

Băiatul:  

Primăvară, te-aș ruga                      
Vino iar în țara mea,                        
Cu alaiul tău de flori,                       
De berze și de cocori                        
Și alungă de pe vale                          
Iarna cu a ei ninsoare                      
Și dezgheață apele, 
Să curgă izvoarele,
Ca să crească pe vâlcele
Toporași și viorele,  
Iar la bunica-n grădină,   
Flori de aur și lumină. 
Să răsune în câmpie
Cântec lin de ciocârlie.

Primăvara:    
                                                      

Ruga eu ți-am auzit,
Copilașule iubit,  
Dar mă tem că-i prea devreme
S-alung ale iernii semene,
Fiindcă rău s-ar mânia
În omăt ne-ar cufunda…       

Baba-Iarna:  
                
Cine oare a îndrăznit                
Și de rău m-a pomenit?               
Vreau să aflu negreșit,                
Fiindcă nu mă voi lăsa                
În sloi îl voi preschimba!                                                        
Ha, ha, ha!                                     
Din nori pufoși am cernut fulgii                                  
Peste pământul înghețat
Să dau de veste lumii toate
Că Baba-Iarna n-a plecat.
Nu mai e nimeni pe cărare    
În văgăuna înghețată
Și-i ger cumplit și bate vântul
Și-n cor sălbatic câinii latră.    

Băiatul:

Vai!...mantia groasă de nea
Acoperă din nou pământul, 
Iar stele mii, de peruzea
Împrăștie năvalnic vântul. 

Baba- Iarna:

De ce te miri așa, copile?
Nu știi că eu împărățesc
Peste tot neamul pământesc
Până când sora Primăvară                                                                                       Se va-nfrunta cu mine iară?
Fiindcă așa ne-a hărăzit
Al nostru tată, An-iubit.
Apoi privește în jur și se miră
O,ho!...dar mult am mai muncit!
Puterile mi s-au sleit,
Însă nu mă voi lăsa 
Pân”™nu mă voi răzbuna
Pe acei ce-au clevetit.

Băiatul:

Dar mi se pare c-a trecut
Destulă vreme de când tu
Cu sora Toamnă te-ai luptat
Și-alaiul ți-ai împrăștiat
Peste păduri și peste sat,
Și-ai alungat-o-n larga zare
Croindu-ți haina de ninsoare. 

Fetița: (privește în jur și adulmecă aerul)

Miroase a mugur crud și-a iarbă
Pe potecuța din grădină,
Din cer, săgeți de raze calde
Îmbracă totul în lumină
Și-i zor și zumzet prin livadă,
Natura parcă s-a trezit.
Adevărat să fie oare,
S-au prea mult asta mi-am dorit?...

Baba- Iarnă

Ce spui?...fetiță mincinoasă
Vrei să mă faci să plec acasă.
Tu crezi că mă voi speria
De-un pic de soare? Ha! Ha! Ha!
De voi sulfa, tot va-ngheța.

Soarele :

Eu, fire calde de mătase
Am răspândit peste grădină
Si totu-n jur este cuprins 
De-o dulce, galbenă lumină,
Iar plapuma albă de nea 
Ce îmbrăca mai ieri pământul
A dispărut ca prin mister 
Când cald zburda bezmetic vântul.  
Baba-Iarnă:

Așa să fie oare, zău?
Să te cred pe cuvântul tău?
Simt că am obosit nițel
Dar îl aștept pe Ghiocel,
Numai atunci eu voi pleca.
E semn ce-aduce

Primăvara.

Ghiocelul:                                           

Când m-am trezit, de dimineață
Și pleoapele mi-am ridicat,
Un fior rece ma-ncercat
Culcușul alb, călduț de nea
Din jurul meu, nu mai era
Și-atunci m-am întrebat așa:
,,Să fi venit Primăvara?”
Și am strigat la frații mei:                 
,,Sculați-vă cu toții. Hei!..
Că Soarele a încălzit
Și plăpumioara ne-a topit.
Curând vecina Viorea
Și-a deschis pleoapele și ea,
Iar sus pe coastă, pe imaș
Zâmbea albastrul toporaș,


Fetița: 

Sub salcia ce plănge-n râu,
Crescut-au iarăși ghiocei,
Gângănii mici se duc la masă
Pe rămurelele din tei
Și vin cocoarele în șiruri
Întunecând albastra zar
Iar puișorii de găină
Se scaldă-n razele de soare. 

Baba-Iarna:

Bătrânul Timp trimite semene      
Ce-mi dau de veste, negreșit
Că astăzi este ziua-n care           
Sorocul mi s-a împlinit,
Căci peste mine dau năvală
Și flori și găze, puișori
Iar Soarele semeț se-nalță
Râzând în hohot printre nori.
Vă las cu bine! Așadar,
Plec în palatul de cleștar.                                              

Indicații de regie:

Se execută dansul florilor pe melodia,,Primăvara” de Vivaldi. În dans vor intra pe rand fluturașii și albinele. Se vor executa mișcări sugestive.

Fetița:

De când mă știu nu am văzut
Atâtea frumuseți de-odată
Și ce parfum și ce mireasmă
Plutesc în jur, parcă mă-mbată!

Băiatul:

Fluturași și albinuțe
Printre ele zbor croiesc
Să adulmece mireasma
Raiului cel pământesc.

Vin copii în cete, cete 
Și e joc și veselie,  
Soarele iubit zâmbește
Iar surâsul lui ne-mbie.

Indicații de regie: 

Grupul de copii intră în scenă, cântă și joacă printre  flori.Se interpretează cântecele:,,Sărbătoarea primăverii” și „Cu primăvara ne jucăm”. Se vor executa mișcările sugerate de text.    

Autor, educ. Lucica Nichifor,
Grădinița cu Program Prelungit "Ion Creangă" Moinești