Modele de compuneri

Modele de compuneri

Aceste compuneri sunt scrise de copii care vorbesc limba engleză nativ, și pot fi  modele de compuneri pentru copiii care învață engleza. Pe lângă că sunt la nivelul lor ca gramatică și vocabular, sunt și distractive.

Make a short composition to contain the following words: sleigh, icecream, hippopotamus, Christmas tree, pen, scarf. Give an adequate title to it.

Scrieți o scurtă compunere care să conțină cuvintele: sanie, înghețată, hipopotam, pom de Crăciun, stilou, fular. Dați-i un titlu potrivit.

Santa's Dictionary

Once upon a time in the North Pole Santa was going for a practice ride on his sleigh. Then an elf named elf brought Santa a wishlist. On it were ice cream, hippopotamus, Christmas tree, pen, and scarf. Santa did not know what these things were for they were not real toys that little kids would play with. Santa knew that the person that sent this letter was on the nice list so he must create whatever these are. He sent elf to get a dictionary and in that it said a pen is a writing utensil so he created a jar of ink and a feather. For scarf it said a cloth used to wrap around your neck so Santa created an embroided circle. For Christmas tree it said a tree used for Christmas. He did not know how anything could be used for Christmas so he just got a plant and named it Christmas. For hippopotamus it said an animal but santa didnt know what type so he just packed a rat. For ice cream the dictionary said a delicios desert, (not dessert) so Santa just froze a bottle of lotion. By that time it was time for him to go and deliver the presents so he gave the dictionary to elf.
I wonder how the little kid will feel. Poor Santa.

ride=a mâna un cal stând,
practice=practică, antrenament, exercițiu
sleigh=sanie
wishlist= lista de dorințe
scarf=fular
feather=pană
wrap=a înfășura
embroided=brodat
could be used=ar putea fi folosit
will feel=se va simți

Dicționarul lui Moș Crăciun

Odată, la Polul Nord, Moș Crăciun tocmai făcea o cursă de probă cu sania. Atunci un elf i-a adus moșului o listă de dorințe care conținea cuvintele înghețată, hipopotam, pom de Crăciun, stilou și fular. Moș Crăciun nu știa ce erau aceste lucruri deoarece nu erau jucării cu care copiii se joacă de obicei.  Moș Crăciun știa că persoana care trimisese această scrisoare era pe lista de copii buni astfel că trebuia să facă rost de aceste lucruri indiferent ce erau. L-a trimis pe elf să aducă un dicționar și în el se spunea că stiloul este o unealtă de scris, astfel că el a creat un borcan cu cerneală și o pană. La fular scria că este un material care se înfășoară în jurul gâtului astfel că el a creat o broderie în cerc. Pentru bradul de Crăciun scria că este un copac folosit pentru Crăciun. El nu înțelegea cum ceva ar putea fi folosit pentru Crăciun, așa că a luat o plantă oarecare și a numit-o Crăciun. La hipopotam scria că este un animal dar Moș Crăciun nu știa de care, așa că a împachetat un șoarece. La înghețată era scris că este un deșert (nu desert) delicios, înghețat, așa că Moș Crăciun a înghețat o sticlă de loțiune. Chiar atunci a venit timpul să plece să ducă darurile, așa că i-a dat dicționarul elfului.
Mă întreb cum se va simți copilașul. Bietul Moș Crăciun!

The Christmas I Saw Santa

At 11 o'clock on Christmas night I went downstairs to eat ice cream and sit on my special hippopotamus chair that my grandma gave to me for my birthday. Then, suddenly, I heard bells! I grabbed my scarf and started to run outside when I bumped into the Christmas tree. The ornaments were everywhere! Never mind the mess, I thought. I'll clean it up later! Then I tripped on my brother's pen that he said cost him a million dollars, but if it was worth that much, why would he leave it on the floor? Santa, his reindeer, and his sleigh were almost gone! I really had to see them! I ran outside, jumped into Santa's sleigh and sighed. Then Santa got into his sleigh and sat on me! "OUCH!" I screamed. "Oh, I am sorry, little girl!" Santa said. "It is 12 o'clock at night. We must get you back to bed!" "Okay," I said. Then Santa tucked me in and we said good night. Then, in the morning, I told everyone that I saw Santa! Nobody believed me, but that was okay with me.

to grab=a apuca brusc
to trip on=a se împiedica
to be worth=a costa, valora
sigh=a ofta de ușurare
tuck in=a îndesa, îndoi pătura înăuntru

Noaptea în care l-am văzut pe Moș Crăciun

Pe la unsprezece, în noaptea de Crăciun, am coborât în bucătărie să mănânc înghețată și am stat pe scaunul meu în formă de hipopotam pe care bunica mi l-a dat de ziua mea. Deodată am auzit clinchet de clopoței! Am înhățat fularul și am alergat afară, când m-am lovit de pomul de Crăciun. Toate podoabele lui s-au împrăștiat peste tot. Lasă, că le strâng mai târziu, mi-am zis. Apoi am călcat pe stiloul fratelui meu despre care spusese că îl costase un milion de dolari, dar dacă ar valora așa mult, de ce l-ar lăsa pe podea? Moș Crăciun, renul său și sania tocmai plecau. Țineam mult să-i văd! Am alergat afară, am sărit în sania lui Moș Crăciun și am scos un oftat de ușurare. Atunci Moș Crăciun a pășit în sanie, și s-a așezat peste mine. „Ouch!”, am țipat. „Oh, îmi pare rău, micuțo!” a zis el.  Este douăsprezece noaptea, trebuie să te ducem înapoi în pat. „Bine”, am spus. Apoi Moș Crăciun m-a învelit cu grijă și ne-am spus noapte bună. Dimineața am povestit tuturor că l-am văzut pe Moș Crăciun. Nimeni nu m-a crezut dar acest lucru nu m-a deranjat.