Verificarea rezultatelor adunării și scăderii cu numere mai mici decât 10000

 

În lecția "Verificarea rezultatelor adunarii și scăderii cu numere mai mci decât 10 000", elevii vor învăța să rezolve și să verifice operații de adunare și scădere, să scrie corect numerele naturale de la 0 la 10.000, să rezolve corect sarcinile de lucru, îmbunătățindu-și performanța și gândirea matematică.