Școala Adămuș scurt istoric

Școala  Generală  Adămuș  dispune  de  două  corpuri de clădire cu săli de clasă și o sală de sport. Suprafața totală a terenului este de 5694 m.p. Prima clădire a fost construită în anul 1905 și are 6 săli de clasă, o sală de bibliotecă, un atelier și grup sanitar. A doua clădire a fost construită în anul 1971 și cuprinde 4 săli de clasă, două laboratoare TIC, un laborator fizică- chimie, un cabinet biologie, 3 birouri, o sală profesorală, un oficiu, o sală pentru depozitarea materialelor didactice și grup sanitar.

Școala Generală Cornești 

Localul școlii de stat este și acum un local frumos, vechi, situat pe strada Viilor nr. 1 . Asemenea școli , concepute de arhitecți s-au ridicat în anii din ajunul primului război mondial. pe Târnava Mică. Școala era mare, cu două săli de clasă la parter și locuința învățătorului la etaj, astăzi locuința de la etaj a fost transformată în sală de clasă și biroul directorului. După 1918 școala de stat devine românească, iar școala maghiară va deveni confesională. Pentru această școală confesională maghiară parohia maghiară cumpără un teren intravilan foarte frumos în plin centrul satului, pe strada Principală, unde va funcționa până în 1948. În anul 1960 în locul vechii școli confesionale maghiare se ridică cu contribuție comunală o nouă școală, un local mai mare, cu două săli de clasă, sală profesorală și locuință pentru o familie de dascăli. Și aici locuința a fost transformată în sală de clasă. 

Școala Generală  Crăiești 

Această școală funcționează cel puțin din anul 1654, fiind susținută de Parohia Reformată până în anul 1948 dată după care școala este susținută de către stat. În anul 1969 s-au pus bazele clădirii noii școli și în 1972 a terminat prima promoție din școala nouă, care funcționează și astăzi.
Școala Generală Dâmbău
Actuala clădire a școlii dă locaș educației din anul 1970, dar satul Dâmbău se mândrește cu o școală prestigioasă și cu dascăli renumiți încă din anul 1890.Școala Generală Adămuș cu clasele I – VIII are rolul de a educa elevii din această comună, de a-i îndruma si pregăti pentru viață.Monografia școlii arată ca absolvenții școlii noastre s-au remarcat în domenii ca: medicină, inginerie, învățământ, justiție, finanțe-bănci, armată, firme, companii etc.

Taguri

FacebookGoogleTweeterPinterestShareThisEmail