CONSILIUL LOCAL AGIGEA - Centrul de zi Agigea

În  perioada 08.10.2002-08.06.2003 Direcția Generală Județeană pentru Protecția Drepturilor Copilului Constanța a derulat în localitatea Agigea, un proiect finanțat de Comunitatea  Europeana  prin fonduri Phare, prin care a înfințat un centru de zi. Scopul principal a fost crearea unui serviciu care să permită menținerea copilului în familia sa și creșterea calității vieții copiilor. Ulterior proiectul a continuat fiind susținut financiar de Consiliul Județean Constanța iar din august 2005 până la  momentul actual, este continuat în subordinea Consiliului Local Agigea.

Centrul de zi Agigea oferă servicii adecvate familiilor în situații de criză, sprijinind astfel familia sa-și exercite responsabilitațile parentale si să-si mențină copilul acasă. Părinții au găsit aici un loc în care iși pot lăsa copilul câteva ore pe zi cu convingere că el va petrece o perioadă de timp plăcută și va fi în siguranță. Centrul oferă copilului ocazia de a experimenta rolul de membru al unui grup de egali. Prin toate  experiențele și activitațile desfășurate în Centrul de zi, copilul este stimulat în vederea îmbogățirii experienței sale cognitive.  Centrul de zi  oferă copilului ocazia de a-și dezvolta competențele și de a-și construi deprinderi în toate domeniile vieții cotidiene ( comunicare și limbaj, igienă personală, viața socială, activități de tip profesional etc).Aici sunt permanent sustinuti in dezvoltarea aptitudinilor si au ocazia de a participa la concursuri unde isi pot valorifica si certifica valorile.Dificultățile economice, sociale sau personale (conflicte conjugale etc.) cu care se confruntă familiile, determină adesea dificultăți în asumarea de către părinți a responsabilităților de creștere și educare a copiilor. În prezent 23 de astfel de familii  beneficiază de servicii alternative de sprijin, destinate menținerii și întăririi unității familiale. Sunt oferite resurse importante cum ar fi informare, consiliere psiho-socială, suport afectiv emotional. Scopul este îmbunătățirea relațiilor din cadrul familiei, prin remedierea aspectelor deficitare ale exercitării rolului parental sau a aspectelor deficitare din comportamentul copilului. Astfel,  pentru un număr de 37 de copiii din comunitate se încearcă cresterea calitătii vieții prin imbunătățirea climatului familial.

Beneficiarii sunt selectați ținând cont de următoarele criterii:
- Copii ce provin din familii din comunitatea Agigea, în care ambii parinți sunt șomeri;
- Copii care provin din familii cu un nivel de trai ce definește sărăcia;- Copii care provin din familii aflate la risc de degradare/ruptura legaturii familiale;- Copii care provin din familii monoparentale sau în curs de divorț;- Copii care provin din familii unde există consum de alcool, boli cronice grave;- Copii care provin din familii  în care există o lipsă de preocupare pentru    creșterea copiilor, în ciuda condițiilor socio-economice bune, sau/și un nivel  moral scăzut.

Centrul de zi Agigea lucrează intr-o strânsă colaborare cu autoritățile locale – Primăria Agigea, cadrele didactice de la Scoala „Ioan Borcea” din Agigea și Grădinița „Rița Gărgărița”  din Agigea, medicii de familie, Biserica, etc. Centrul de zi Agigea previne abandonul și instituționalizarea copiilor din comunitate prin asigurarea pe timpul zilei a unor activități de educare, recreere-socializare, consiliere psiho-socială, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, orientare școlară și profesională pentru copii, precum și activități de sprijin, consiliere și educare pentru părinții și reprezentanții legali ai copiilor beneficiari.    


DIRECTOR
Vasile Andreea

ASISTENT SOCIAL
Iuliana Onete