Universitatea Transilvania

Începutul și dezvoltarea învățământului universitar în Brașov își au originea în vechile tradiții culturale și climatul cultural intens al orașului. Aici, creația tehnică și științifică inginerească - bine cunoscuta - activitatea artistică creatoare în domeniile literaturii și culturii populare, cât și studiile intensive din numeroasele școli de toate gradele, se contopesc într-o armonie desăvârșită.

Dintre cele mai importante repere cu privire la începutul și afirmarea acestui centru cultural menționăm: prima școală românească din Scheii Brașovului, care a fost fondată cu cinci secole în urmă, primele tiparituri ale Diaconului CORESI în limba română, Gimnaziul german Johannes HONTERUS, activitatea de întreținere a spiritului național condusă de cunoscutul om de litere George BARITIU și "Gazeta de Transilvania" fondată de către acesta, asociația culturală. Astra, care a avut un rol conducator în formarea conștiinței naționale, prima școală românească de comerț, precum și contribuțiile unor personalități ca: Andrei MUREȘANU, Gheorghe DIMA, Iacob MURESIANU, Octavian GOGA, St. O. IOSIF, Sextil PUSCARIU, Valeriu BRANIȘTE, Tiberiu BREDICIANU, Ilie CRISTEA și alții...

 

Detalii pe pagina web a instituției: http://www.unitbv.ro/Default.aspx?tabid=184&language=en-US

Contact

Facultatea de Inginerie Mecanică 

Adresa: Str. Politehnicii nr. 1
Tel: +40-(268) 47.47.61
Web: http://mecanica.unitbv.ro/
E-mail: f-mecanica@unitbv.ro
 
Facultatea de Inginerie Tehnologică
 
Adresa: Colina Universității nr. 1
Tel: +40-(268) 41.46.90
Web: http://www.unitbv.ro/it
E-mail: f-itehn@unitbv.ro 
Adresa: B-ul Eroilor nr. 29       
Tel: +40-(268) 41.20.88
Fax: +40-(268) 41.05.25     
Web: http://www.unitbv.ro
E-mail: rector@unitbv.ro 

Facultatea de Știință și Ingineria Materialelor

Adresa: Colina Universității nr. 1
Tel: +40-(268) 47.16.26
Web: http://www.unitbv.ro/sim/Sim_homer.htm
E-mail: f-simat@unitbv.ro  

Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor
Adresa: Str. Politehnicii nr. 1
Tel: +40-(268) 47.47.18
Web: http://iesc.unitbv.ro
E-mail: f-iesc@unitbv.ro 

Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere
Adresa: Șirul Beethoven nr. 1
Tel: +40-(268) 47.57.05
Web: http://www.unitbv.ro/silvic/
E-mail: f-silvic@unitbv.ro 

Facultatea de Industria Lemnului
 Adresa: Colina Universității nr. 1
Tel: +40-(268) 41.53.15
Web: http://www.unitbv.ro/il/
E-mail: f-ilemn@unitbv.ro 

Facultatea de Construcții
Adresa: Str. Turnului nr. 5
Tel: +40-(268) 54.82.28
Web: http://www.unitbv.ro/constructii/
E-mail: f-constructii@unitbv.ro 

Facultatea de Alimentatie și Turism
Adresa: Str.  Politehnicii nr. 1
Tel: +40-(268) 47.22.22
Web: http://www.unitbv.ro/at/
E-mail: f-altur@unitbv.ro 

Facultatea de Matematică și Informatică
Adresa: Str. Iuliu Maniu nr. 50
Tel: +40-(268) 41.40.16
Web: http://cs.unitbv.ro/
E-mail: f-mate-info@unitbv.ro 

Facultatea de Știinte Economice
Adresa: Colina Universitatii nr. 1
Tel: +40-(268) 41.93.04
Web: http://econ.unitbv.ro/
E-mail: f-economic@unitbv.ro 

Facultatea de Drept și Sociologie
Adresa: B-ul Eroilor nr. 25
Tel: +40-(268) 47.40.17
Web: http://www.unitbv.ro/faculties/drept/
E-mail: f-dreptsoc@unitbv.ro 

Facultatea de Litere
Adresa: B-ul Eroilor nr. 29
Tel: +40-(268) 47.40.59
Web: http://www.unitbv.ro/faculties/litere/
E-mail: f-litere@unitbv.ro 

Facultatea de Educație Fizică și Sport
Adresa: B-ul Eroilor nr. 25
Tel: +40-(268) 47.40.60
Web: http://www.unitbv.ro/faculties/efs/
E-mail: f-edfiz@unitbv.ro 

Facultatea de Medicină
Adresa: Str. N. Balcescu nr. 56
Tel: +40-(268) 41.21.85
Web: http://www.unitbv.ro/faculties/medicina/
E-mail: f-medicina@unitbv.ro 

Facultatea de Muzică
Adresa: Str. Andrei Saguna nr. 2
Tel: +40-(268) 47.88.84
Web: http://www.unitbv.ro/muzica/
E-mail: f-muzica@unitbv.ro 

Facultatea de Psihologie și Științele Educației
Adresa: Str. N. Balcescu nr. 56
Tel: +40-(268) 47.01.90
Web: http://www.unitbv.ro/faculties/pse/
E-mail: f-pse@unitbv.ro 
 
 

Material preluat de pe pagina web a instituției: http://www.unitbv.ro/Default.aspx?tabid=1210&language=en-US