Universitatea de Nord

Universitatea de Nord din Baia Mare este o universitate de stat, multidisciplinară, în continuă dezvoltare, pregătind, prin cele patru facultăți ale sale, specialiști în: inginerie, economie, științe exacte, filologie, filosofie, studii culturale, științe ale comunicării, asistență socială, teologie, arte plastice.

    Învățământul superior băimărean, la peste patru decenii de existență, continuă la scara exigențelor contemporane o veche tradiție școlară, întinsă pe câteva secole.

    Universitatea de Nord din Baia Mare este înscrisă pe coordonatele implementării reformei, pentru compatibilizarea curriculară și înscrierea în spațiul european al învățământului superior, așa cum se preconizează în Declarația de la Bologna a miniștrilor educației din țările europene.

"Ca instituție de învățământ superior și cercetare științifică, Universitatea de Nord din Baia Mare împărtășește ideiile Declarației de la Lima asupra Libertății Academice și Autonomiei Instituțiilor de Învățământ Superior (1998) și pe cele cuprinse în Magna Charta a Universităților Europene (Bologna, 1988); este membră a Asociației Universităților Europene și a Asociației Internaționale a Universităților.

Universitatea de Nord din Baia Mare a avut și are convenții de colaborare în cadrul programelor TEMPUS, ERASMUS-SOCRATES, CEEPUS cu universități din Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Polonia, Italia, Slovacia, Slovenia, Turcia, Ungaria și altele.

Cu o experiență academică de 45 ani, cu calitatea recunoscută a resurselor umane, cu deschiderile științifice și profesionale pe care le promovează, sperăm ca Universitatea de Nord să contribuie la transformarea municipiului Baia Mare într-o puternică citadelă universitară."

    RECTOR,

    Prof.univ.dr.ing. Dan Călin PETER

  
     
Facultăți din cadrul Universității de Nord:

  • Facultatea de Inginerie
  • Facultatea de Resurse Minerale si Mediu
  • Facultatea de Litere

 

Material preluat de pe pagina web a instituției: http://www.ubm.ro/