METODOLOGIE DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN ÎNVĂÈšĂMÂNTUL PRIMAR pentru anul școlar 2013-2014

 

Cap. I Dispoziții generale

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, învățământul primar cuprinde clasa pregătitoare și clasele I-IV.

Art. 2.

(1) Conform legii, învățământul primar este învățământ obligatoriu.

(2) Numărul de locuri care se alocă, prin cifra de școlarizare, pentru clasa pregătitoare, în învățământul de stat, este mai mare sau egal cu numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învățământul primar, asigurând astfel fiecărui copil un loc.

(3) Inspectoratele școlare vor soluționa orice situație legată de înscrierea la clasa pregătitoare în interesul educațional al elevului și în limitele legii.

Art. 3.

(1) Înscrierea copiilor în învățământul primar, pentru anul școlar 2013-2014, se face în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

(2) În sensul prezentei metodologii, prin părinți se înțelege inclusiv tutori legal instituiți sau susținători legali.

(3) În sensul prezentei metodologii, prin domiciliu se înțelege inclusiv tutori legal instituiți sau susținători legali.

Citește mai departe  aici 

Taguri