Acordarea burselor pentru elevi în 2010

Acordarea burselor pentru elevi

25.02.2010

Referitor la plata burselor pentru elevii din învățământul preuniversitar, purtătorul de cuvânt al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, doamna Melania Vergu, face câteva precizări în legătură cu acordarea acestora:
„Conform Legii Învățământului nr. 84/1995, «elevii și studenții de la cursurile de zi din învățământul de stat pot beneficia de burse de performanță, de merit, burse de studiu și burse de ajutor social.

Spre deosebire de bursele alocate studenților, pentru care bugetul este asigurat de Ministerul Educației, bursele acordate elevilor din învățământul preuniversitar (merit, studiu și ajutor social) provin din bugetele locale, având ca sursele de finanțare cotele defalcate din impozitul pe venit, sume de echilibrare primite de la bugetul de stat și veniturile proprii ale Consiliilor locale. În privința acestor burse, Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (MECTS) are ca sarcină legală instituirea criteriilor de acordare. Pentru a intra în posesia burselor, elevii depun dosarele la școlile în care studiază, urmând ca după centralizarea și verificarea legalității documentelor și a solicitărilor, școlile să trimită datele finale inspectoratelor școlare județene, iar acestea la rândul său, consiliilor locale. Acestea din urmă decid cuantumul burselor în funcție de bugetul disponibil.

Prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului se asigură fondurile pentru bursele elevilor din Republica Moldova și pentru bursa specială „Meritul olimpic", instituită prin Hotărâre de Guvern în beneficiul elevilor/studenților premiați la olimpiadele internaționale pe discipline. Fondurile alocate în bugetul aferent anului 2010 pentru acoperirea cheltuielilor cu aceste tipuri de burse sunt de 7.014 mii RON (2.170 beneficiari). De asemenea, tot prin bugetul MECTS se derulează programele naționale Bani de liceu (124.935 beneficiari - 179.906 mii RON), Euro 200 (22.500 beneficiari - 21.000 mii RON), asigurarea rechizitelor școlare pentru elevii din medii și familii defavorizate (767.894 beneficiari - 18.182 mii RON), transportul elevilor care fac naveta pe distanțe de până la 50 km (194.000 beneficiari - 80.000 mii RON) și bursele studenților (297.968 beneficiari - 198.196 mii RON).

Luând în considerare această situație, MECTS informează opinia publică despre faptul că solicită Consiliilor locale să identifice căile prin care să pună în aplicare dispozițiile Legii învățământului nr. 84/1995.”

Sursa: http://www.edu.ro/

Lasă un comentariu

Scrie un comentariu


Taguri