MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI INOVĂRII
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN MUREȘ
CASA CORPULUI DIDACTIC MUREȘ
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “LICURICI” TÂRGU MUREȘ


Organizează în data de 27. 05. 2009 Simpozionul județean „Mijloace de evidențiere a creativității didactice în predarea integrată a cunoștințelor din perspectiva noului Curriculum ”EDIȚIA I.

Grădinița cu Program Prelungit „Licurici” din Tg. Mureș invită toate cadrele didactice din județul Mureș care lucrează în învățământul preșcolar să participe la simpozionul județean „Mijloace de evidențiere a creativității didactice în predarea integrată a cunoștințelor din perspectiva noului Curriculum„  care se va desfășura în cadrul Zilelor Grădiniței Licurici în perioada 25-31.05.2009, simpozion ce are ca scop: evidențierea unor modalități originale, creative, de organizare integrată a activităților din perspectiva noului curriculum, exemple de transpunere în practica eficientă a acestuia in alternativa Step by Step sau traditional.

PARTENERI:
Inspectoratul Scolar Județean Mureș
Casa Corpului Didactic Mureș
 
CERINTE DE PARTICIPARE:
lucrările trebuie să respecte tema propusă;
 materialul trebuie să conțină contribuții personale pentru a ne încadra în normele unui real schimb de experiență;
lucrarea va fi redactată în format electronic și va cuprinde între 3 și 5 pagini (minim 3  - maxim 5 pagini);
o lucrare poate avea cel mult 3 autori;
prezentarea lucrării se va face în format Power Point, în maxim 15 slide-uri ce pot să conțină atât text cât și imagini, fotografii, iar expunerea se va realiza în maxim 8 minute;
prezența la simpozion este obligatorie;
fișa de înscriere se va trimite împreună cu lucrarea și va conține: titlul lucrării, nr. de pagini, autorii lucrării și nr de telefon personal pentru a putea fi contactați, funcția, grădinița de la care provin;

CERINȚE DE REDACTARE:

 • Tehnoredactarea lucrărilor se face pe format A4, la un rând și jumătate, cu margini egale de 20 mm. 
 • Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, caracter 14, Bold, centrat). 
  • La 2 rânduri de titlu, în partea dreaptă a paginii, sus, se va scrie autorul sau autorii și instituția (Times New Roman, 12)
  • La două rânduri de numele autorului se începe scrierea textului (Times New Roman, 12). 
  • Lucrarea trebuie să conțină semne diacritice.
 • Bibliografia se consemnează la sfârșitul lucrării.

TERMENUL DE ÎNSCRIERE:
Persoanele care doresc să participe la simpozion vor expedia lucrarea integrală în format electronic împreună cu  fișa de înscriere până la data  de  01.05.2009  prin e-mail la adresa: licuricii.talentati@gmail.com  sau licurici@clicknet.ro.
Lucrările se prezintă și pe suport de hârtie împreună cu chitanța în original la sediul grădiniței (Grădinița cu P.P. „Licurici”, Str. Lămâiței, Nr. 18, Loc. Tg. Mureș) până la data de 01.05.2009.

PERSOANE DE CONTACT:
 Director Dudilă Livia : 0265/ 264344, 0742797221
 Instit: Crăciun Raluca – 0742039183
 Instit: Moldovan Alexandra - 0752625287

ASPECTE ORGANIZATORICE:
Pentru buna desfășurare a acțiunii este necesară o contribuție de 35 RON/ PARTICIPANT care va fi depusí£ în cont nr.  RO 65BPOS27606806752 RON01, CIF. 06806752,  deschis la Bancpost Ag. Dâmbu. Plata se face până la data de 01.05.2009, iar suma include costurile de organizare și desfășurare a simpozionului și editarea cí£rții.

BENEFICII:

 • lucrările vor fi tipărite într-o carte ce va avea I.S.B.N.;
 • fiecare participant va primi mapa cu câte un exemplar al cărții și diploma de participare;

VĂ MULȚUMIM ȘI VĂ AȘTEPTĂM ÎN GRĂDINIȚA NOASTRĂ !

Taguri