Ofertă cursuri

SC SICEP SRL – CENTRUL DE INSTRUIRE „MUREȘ TRANSILVANIA” a luat ființă in septembrie 2005 și desfășoară activități in domeniul formării profesionale.
Cursurile organizate se derulează  conform prevederilor OG 129/2000 republicată, beneficiind de autorizarea Ministerului Muncii, Familiei, Egalității de Șanse si Ministerului Educației, Cercetării si Tineretului prin Consiliul Național de Formare Profesională al Adulților.

Dispunem de un centru modern, care are in dotare un numar de 4 săli de curs, dotate la standarde europene, cu sistem de climatizare si mobilier ergonomic, 2 săli pentru conferințe; profesori specialiști, mijloace si metode moderne de predare; suporturi de curs si practică gratuită. Laboaratoarele sunt dotate cu un numar de peste 60 de  calculatoare si laptopuri performante, conectate la internet pe suport de fibră optică.

Dupa absolvire se eliberează Certificate de Calificare/ Absolvire sub egida MMFES și MECT impreună cu un Supliment Descriptiv, care conține informații despre competențele profesionale dobândite conform standardelor ocupaționale și sunt reglementate de lege ca acte de studii, recunoscute la nivel național si european.

Centrul Mureș Transilvania este centru acreditat EBC*L – Certificatul European de Competențe in Afaceri din anul 2008. Acest certificat s-a impus ca standard internațional, care oferă posibilitatea de a demonstra cunoștințele economice de bază necesare in activitatea organizațiilor si instituțiilor publice. 

Suntem centru acreditat ECDL -  Permisul European de Conducere a Computerului din anul 2006. Conform H.G nr. 1007/2001 - Permisul European de Conducere a Computerului oferă deținătorului său o bază standard de cunoștințe in utilizarea calculatorului necesară in noua societate informațională ce se află in plină dezvoltare. ECDL-ul este recunoscut la nivel internațional in peste 150 de țări.

Pe lângă programele de formare profesionala autorizate, Centrul de Instruire Mureș Transilvania desfășoară activități de formare profesională personalizate pentru organizații economice, institutii publice, persoane fizice, la cerere.
In perioada octombrie 2005 - decembrie 2008 au participat la activități de formare profesională  un numar de peste 2500 de cursanti.
Printre absolvenții cursurilor noastre amintim:  Primăriile județului Mureș, AJOFM Mureș, Garda Financiară, Garda de Mediu, CFR Mureș, Energomur, Casa de Pensii Mureș, E-On Gaz Romania, Tribunalul Mures, Curtea de Apel, Tribunalul Comercial, Judecatoria Mureș.

Pe situl web al firmei (http://www.sicep.ro) veți gasi o ofertă completă a activităților noastre de formare profesională precum și  o prezentare detaliată a Centrului de Instruire Mureș Transilvania.

Spune-ți părerea

Poți comenta prin intermediul contului de Facebook