Proiect de dezvoltare profesională personalizat

Material realizat de doamna Gabriela Ileana Crișan
Specialitatea profesor pentru clasele primare
Școala cu clasele I-VIII „Andrei Șaguna” Turda

Acesta este un model de proiect de dezvoltare profesională personalizat pe care l-am realizat la cursul de mentori oferit de Universitatea Babeș – Bolyai util profesorilor mentori, dar și cadrelor didactice aflate în primii ani de învățământ. 

Nevoi profesionale identificate Obiective Strategii și mijloace de realizare Timp alocat Modalități de evaluare a nivelului de realizare a obiectivelor
Predare interactivă și centrată pe elev Creșterea capacității de a preda în mod interactiv și centrat pe elev
Cunoașterea și folosirea metodelor de stimulare
a gândirii independente a elevilor
Îmbunătățirea capacității de a adapta
Predarea în funcție de nivelurile diferite ale elevilor
Predare interactivă și centrată pe elev
Cursuri de formare continuă
Studiu individual
Rezolvarea de probleme
Participarea la concursuri școlare


Realizarea de activități în grupuri mici

Septembrie
-noiembrie


Rezultatele muncii elevilor, performanțele lor materializate în rezolvarea
independentă a problemelor, găsirea soluțiilor
Și modalităților de rezolvare a problemelor.
2. Competențe de evaluare continuă la clasă Utilizarea unei game variate de instrumente
Identificarea elevilor care au nevoie de atenție suplimentară
Ajustarea materialelor didactice
Și metodelor în cazul neatingerii obiectivelor

Cursuri de formare
Gamă variată de instrumente de evaluare
Pentru a identifica diferențele în progresul elevilor
Studiu individual


Decembrie
- februarie


Susținerea de lecții demonstrative
Materiale didactice îmbunătățite

3. Predarea Limbii române
Pentru recuperarea rămânerilor în urmă

Acordarea de ajutor pentru a recupera rămânerile în urmă Ajutor pentru recuperarea rămânerilor în urmă
Cursuri de formare

Martie-mai
Ameliorarea rezultatelor elevilor
Cu probleme la învățătură

Taguri