Despre noi

Casa Răsăritului de Soare  este administrată de Fundația Civic Center și Liga Română de Budo.  A fost fondată în 9 ianuarie 1990, de către Zoltan Veres Cioanta, este o organizație civilă, cu statut propriu de funcționare care asigură colaborarea pe baza de protocol sau convenții între organizațiile cu caracter nonprofit, sau de profit, neguvernamentale, guvernamental, societățile comerciale și administrațiile locale, naționale sau internaționale.
Scopul acestei asocieri este de a reprezenta și de a promova interesele comune ale membrilor în relațiile cu terțe persoane sau instituții. Această formă de organizare are ca scop contribuția la dezvoltarea societății civile și întrajutorarea în societatea civilă  pe plan educațional, cultural, artistic, sportiv, consultanța și economic etc. Oferirea unui parteneriat care să contribuie la găsirea resurselor pentru susținerea  programelor care au ca scop sprijinirea persoanelor juridice sau fizice care au ca scop sau rol în dezvoltarea societății civile și întrajutorarea în societatea civilă.
Ca infrastructură Casa Răsăritului de Soare are: are în proprietate privată  un imobilul care serveste ca sediul central în România loc. Târgu Mureș str. Ion Creangă nr.4. Este inițiat construirea unui centru internațional educațional si de sănătate,  sub numele LITTLE KYOTO, la 12 km de localitatea Șighișoara (Daneș), cu o suprafața totală de 3,5 ha.
Fundația Civic Center, fondată în 19 iunie 1998, de către Zoltan Veres Cioanta, are ca scop dezvoltarea societății civile și întrajutorarea în societatea civilă prin programele sale: acordarea de asistența tehnica, consultanța, informarea specifică domeniului de activitate a membrilor, realizarea de acțiuni promoționale educaționale, contacte și reuniuni de afaceri, sprijinirea parteneriatului național și internațional în diferite domenii de activitate. Fundația desfășoară activitați în următoarele domenii: cultural - artistic, educație, protecție socială, protecția mediului, tineret și sport, arte marțiale, studii de cultură orientală, consultanță.
Fundația desfăsoara în prezent o serie de proiecte destinate societății și tinerilor prin departamente și  institutiile sale.

  • INSTITUTUL DE MEDICINA ALTERNATIVĂ  COMPLEMENTARĂ
  • INSTITUTUL DE EDUCAȚIE ALTERNATIVĂ  COMPLEMENTARĂ

Liga Română de Budo, fondată în  17 octombrie 1991, de către Zoltan Veres Cioanta, este o organizație  profesională națională în domeniul artelor marțiale clasice și moderne BUJUTSU & BUDO Japoneze cu sediul central în Tîrgu Mureș. Programele sale au ca  scop educația, pregătirea practicanților de arte marțiale în plan fizic, mental și spiritual. Vărsta minima este de patru ani. În cadrul ligii activitatea se desfășoară pe trei grupe de vărsta : Juniori I (4-8 ani), Juniori II (8-12 ani), Seniori (de la 13 ani in sus). Sistemele predate în cadrul Ligii Romăne de Budo sunt : Yawara, Jiujutsu, Aikijutsu, Aikikdo, Tai jutsu, Judo, Yari jutsu, Iaido, Kenjutsu, Kendo, Jodo, Bojutsu, Kyudo, Karatedo, Karate jutsu, Kobudo.
Scopul programului este  dezvoltarea armonioasí£ fizicí£ și moralí£ a tinerilor, sporirea capacití£ții fizice și intelectuale a  practicanților,oferirea unei educații solide prin arte marțiale și antrenament, dobăndirea cunostințelor și abilitaților corespunzătoare, învățarea atitudinii corecte și a valorilor reale.
Artele marțiale clasice japoneze sunt  un mod de viață călăuzit de principiile de baza care definesc și caracterizează un practicant: onoarea, loialitate, corectitudine, datorie/responsabilitatepolitețe /respect /umil, compasiune, curaj/dîrzenie.

Programe

Programele sale au ca  scop promovarea și protejarea valorilori umane, vieții sănătoase în sec. XXI prin educația alternativă, medicină alternativă, programme de prevenire, pentru  copii, tineri și adulți.

  • Artele Marțiale Clasice și Moderne Japoneze
  • Cursuri de autoapărare KRAV MAGA și în domeniul de pază și escortă persoane sau instituți etc.
  • Cursuri sau Terapie prin  Masaj,  Shiatsu, Kuatsu, Reiki, Medicină Clasică Japonez etc.
  • Fitness – Nutriție
  • Zen, Budismul, Budismul Tibetan și Medicină Clasică Tibetan
    Educația prin Sport
  • Programme de Antidrog și Prevenirea Delicvenței Juvenilă

Programele sunt conduse și supravegheate de către președintele – fondator RENSHI Veres Cioanta Zoltán MASTER.
RENSHI Veres Cioanta Zoltán MASTER este rector la   INTERNATIONAL BUDO ACADEMY în Romănia , SHIHAN DAIRI SHODEN SHINDEN RYU JIUJUTSU 6 DAN JIUjutsu, 5 DAN JUDO, 4 DAN Aikijutsu - Aikido - iaido,  3 Dan Taijutsu-Kenjutsu, 1 Dan Kendo-Kobudo-Jodo-Bo, Shihan / Master ZEN – BUDHISM, SHIATSU, KUATSU, REIKIMaster în Budismul Tibetan și Medicină Clasică Tibetan, reprezentant oficial în Romănia  al Dai Nippon Butoku Kai , reprezentant oficial în Romănia  al UNIUNE EUROPEANA DE JUJITSU, reprezentant oficial în Romănia  SHINDEN RYU OSAKA JAPAN, instructor oficial IMAF, Self Defense&Combat International Instructor, Instructor Gracie Jiu-Jitsu Academy Brazilian Jiujutsu.

 

Contact

Adresa:
Str. Ion Creanga, Nr. 4
Telefon:
0265 / 483148
E-mail: office@dnbkidromania.ro

Galerie foto

Taguri