Promovarea dimensiunii europene a educației prin proiectele școlare Comenius

Calitatea educației este dată de o transformare inovatoare, căutându-se în permanență o diversificare a funcțiilor școlii în scopul dezvoltării acesteia ca centru de resurse pentru elevi și părinți, dar și pentru ceilalți membri ai comunității. Ritmul și dinamismul dezvoltării poate izvorî din educație, aceasta având mijloacele și forța de a instrui și educa  generații mobile și active, bine înzestrate din punct de vedere intelectual, capabile să depășească inerția unui mediu social refractar, în care se resimt încă note accentuate de prejudecată și discriminare.

Dimensiunea europeană a educației este reflectarea unei realități care exercită presiuni, determinându-ne să întreprindem măsuri pentru a-i sprijini pe tineri să găsească modalități de răspuns la provocările lumii contemporane.
Proiectele Școlare Comenius au ca scop îmbunătățirea calității și consolidarea dimensiunii europene în educație, încurajarea învățării limbilor străine și a cooperării transnaționale între școli, promovarea conștiinței interculturale și a inovației în ceea ce privește metodele pedagogice și tehnicile informaționale. Aceste proiecte sunt promovate și susținute financiar de către Comisia Europeana prin Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, se derulează în învățământul preuniversitar și  implică un număr mare de persoane: elevi, părinti, toate categoriile de personal didactic, precum și comunitatea locală asociații non guvernamentale s.a. 

La Gimnaziul de Stat „Zaharia Boiu”, Sighișoara,  s-a derulat Proiectul Școlar  Comenius „CÂND SOARELE RĂSARE”, fiind un proiect de parteneriat între 9 școli europene aflate în puncte geografice îndepărtate și la nivele de dezvoltare socioeconomică diferită: Germania, Austria, Polonia, Turcia, Ungaria, Italia, Islanda, Suedia și România .

Scopul principal al colaborării noastre în cadrul acestui proiect a fost introducerea dimensiunii europene și promovarea multiculturalismului, iar obiectivele generale au vizat: îmbunătățirea calității învățământului prin realizarea unor schimburi de experiență și bune practici cu profesori și elevi din instituții similare din străinătate, formarea și dezvoltarea unui spirit de respect față de valorile europene prin încurajarea toleranței și a dialogului intercultural, implicarea activă a partenerilor sociali la viața școlară prin stabilirea unor relații de parteneriat cu părinții elevilor și cu comunitatea locală. 

Antrenarea elevilor noștri la activități de anvergură internațională a dus la înțelegerea existenței și valorizarea pluriculturii, oferindu-le șanse de afirmare la nivel european. Creșterea prestigiului școlii a venit ca o consecință, imaginea acesteia fiind promovată atât la nivel național, cât și internațional, îmbunătățindu-se astfel, pe de-o parte, relațiile cu organismele instituționale și cu autoritățile publice locale, pe de alta parte, atrăgând atenția comunității locale asupra unor rezultate meritorii obținute de elevii noștri îndrumați de un corp didactic de excepție.

Proiectul s-a derulat pe parcursul a trei ani școlari, parteneriatului evoluând și funcționând ca un sistem deschis, orientându-ne  întregul efort asupra elevilor, ei constituind rațiunea și centrul de interes al proiectului nostru educațional.

Voi continua prin a ilustra cu precădere activitățile desfășurate în ultimul an de proiect, cel în care ne-am propus sa dezvoltăm conștiința copiilor cu privire la natură și mediu, într-o Europă cu intenții declarate de globalizare a acțiunilor de protejare a mediului înconjurător .

Activitățile propuse au dus la transmiterea de informații cu caracter interdisciplinar cu privire la elemente de geografie locală și europeană, ecosisteme ale unor regiuni, biodiversitatea specifică zonelor în care se află școlile țărilor  implicate în proiect, elevii având prilejul să înțeleagă într-un mod atractiv problematica încălziri globale și pericolele care decurg din aceasta, formându-și deprinderile unui comportament ecologic responsabil, concretizat în activități de durată care ar putea deveni un exemplu pentru comunitatea în care sunt integrați.  Organizarea riguroasă a tuturor demersurilor în colaborare cu partenerii din străinătate și unele rezultate vizibile și imediate ale acțiunilor noastre, ne-au sporit entuziasmul și au creat, pe de-o parte, premisele dezvoltării creativității si a imaginației elevilor prin găsirea de soluții la probleme legate de mediul înconjurător care este în permanență amenințat de descoperirile civilizației, iar pe de alta parte, au oferit o viziune comparativă între măsurile de protecție și gradul lor de implementare în diferite țări europene. 

Participarea la aceste activități a presupus pe lângă dorința de implicare si abilități de utilizare a computerului, dar și un bagaj minimal de cunoaștere a limbii engleze, acest lucru impunând un proces constant de perfecționare a abilităților lingvistice ale elevilor și ale dascălilor. Aceasta a fost o rezultantă extrem de importantă a parteneriatului nostru, știut fiind faptul că, într-o societate multilingvă, învățarea limbilor străine deschide numeroase oportunități către o carieră mai bună, șansa de a lucra sau studia în altă țară sau pur și simplu plăcerea de a descoperi noi orizonturi.

Dintre cele mai sugestive activități la care am participat în decursul unui an școlar, aș vrea să amintesc: Conferința Comenius, eveniment la care au participat pe lângă un număr mare de elevi, părinți,  profesori - și 18 invitați din țările partenere; realizarea unei cărți de colorat „ Când soarele răsare, vezi mii de animale”; organizarea unor drumeții cu scopul de a studia diferite a ecosisteme și culegerea de informații pentru realizarea CD-ului și portofoliului „Micul meu paradis sălbatic”; lecții si jocuri interactive AEL; organizarea competiției practic aplicativă „Vânătoarea de comori”; participarea elevilor la concursul cu tematica integrării României în UE; prezentarea unor serbări a tradițiilor și obiceiurilor naționale specifice; conceperea și realizarea Revistei Comenius și multe altele. 

Tehnologia informațională a fost utilizată în toate etapele derulării proiectului, cadrele didactice și elevii au folosit computerul pentru a stoca, organiza, procesa, prezenta și comunica informații referitoare la stadiul realizării temelor comune stabilite. Camera foto digitală, videoproiectorul, aparatul de filmat, CD-player-ul, au devenit mijloace folosite cu lejeritate și în mod frecvent, elevii fiind încurajați să își dezvolte abilități legate de modul de exploatare a noilor descoperiri tehnologice.

Un alt aspect important al implicării noastre  a fost participarea coordonatorului și a unor membri din echipa de proiect la reuniunile internaționale bianuale, demers ce a stat la baza continuării cu succes a proiectului, fiind modalitatea cea mai potrivită de a adânci relațiile de colaborare, de a stabili scopul, temele impuse de continuarea proiectului și de atingere a obiectivelor. Deplasarea profesorilor români la mobilitățile internaționale a fost un prilej de formare a unui orizont multicultural, dar și o ocazie de dezvoltare profesională, aceștia intrând în contact nemijlocit cu elevi și profesori care studiază și lucrează în sisteme de învățământ de succes, care au contribuit la ridicarea standardului social în țările dezvoltate.

Ceea ce a adus o încununare a efortului nostru și o reală satisfacție a celor care au lucrat cu entuziasm la proiect, au fost produsele finale realizate în parteneriat european: „When The Sun Rises” – o revistă în paginile căreia sunt prezentate școlile partenere și descrieri ale unor etape din activitățile comune desfășurate de elevii celor nouă țări, „My little wildlife paradise”-  un CD multimedia,  „Carte de bucate internaționale”, „Animale sălbatice”- un album de autocolante, jocul „Trasee europene”, dar și portofolii și CD-uri cu poze care au surprins entuziasmul muncii în echipă.

Tematica generoasă a proiectului a dus la realizarea unor produse finale de calitate, având o aplicabilitate internațională, fiind capabile să suscite interesele educaționale ale elevilor, dezvoltându-le inițiativa și creând premisele formării unei personalități lipsite de complexe sociale, cu o atitudine de respect față de valorile europene.

Pentru evaluarea gradului de implementare și pentru a evidenția eficacitatea demersurilor noastre, am folosit o varietate mare de metode. De la chestionare aplicate elevilor, la discuții cu colegii pentru a împărtăși experiențe și impresii referitoare la utilitatea produselor finale realizate. Portofoliul elevilor a fost un instrument de evaluare complex, care i-a determinat să se implice  activ, în etapa de evaluare fiind interesați să observăm schimbările comportamentale și atitudinea elevilor. Ei au fost motivați, au dobândit respectul celorlalți și și-au sporit implicit încrederea și stima de sine. Părinții copiilor au fost mulțumiți în special de  faptul că acest proiect a încurajat studiului limbii engleze și au fost încântați că multe teme ale proiectului au promovat toleranța.

Succesul obținut de acest proiect s-a datorat într-o măsură semnificativă și acțiunilor de conștientizare publică, diseminarea activităților fiind popularizate cu sprijinul mijloacelor de comunicare locală, națională și internațională, publicând articole și imagini ilustrative referitoare la proiect, dar și prin intermediul site-ului  http://www2.vobs.at/sunrise/ . Acțiunea de propagare a continuat și pe alte căi, fiind complexă și  constantă, prezentându-se informări și cu ocazia unor întâlniri cu părinții elevilor, în consiliile profesorale, la întrunirile  comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice și  cu ocazia participării la competiții și  concursuri școlare. S-au purtat  discuții despre etapele parcurse de la depunerea aplicației, până la obținerea sprijinului financiar de la Comisia Europeana prin ANPCDEFP și s-au făcut aprecieri pozitive în legătură cu beneficiul adus demersului educațional de o abordare modernă, crosscurriculară, strategie care dă șansa obținerii unor rezultate remarcabile.

Comunitatea locală a premiat rezultatele obținute și a apreciat public efortul de introducere a dimensiunii europene în școală prin implicarea în acest proiect, considerând ca “este un câștig atât pentru elevii Gimnaziului de Stat “Zaharia Boiu”, cât și pentru municipalitate, elevii de azi – viitorii cetățeni ai orașului – vor fi capabili să-și valorifice experiența de viață acumulată în calitate de  participanți la acest proiect”.

BIBLIOGRAFIE

1.Ionescu, Mihaela, Managementul clasei. Un pas mai departe…Învatarea bazata pe proiect. Editura Humanitas Educational, 2003
2.Institutul de Stiinte ale Educatiei, Zone prioritare de educatie, Bucuresti, Alpha, 2006
3.Radulescu E., Educatie pentru succes, Oscar Print, Bucuresti, 1997
4.Ciolan, L., Pasi catre scoala interculturala. Bucuresti,  Corint, 2000

Spune-ți părerea

Poți comenta prin intermediul contului de Facebook

Evaluează acest conținut

 
 
 
 
 
 
 
Evaluează
 
 
 
 
 
 
0 Evaluări
0 %
1
5
0