Importanța învățământului preșcolar

Invatamant prescolar

Invatamant prescolar

Grădinița  de  copii  este  veriga  primară  a  sistemului  național  de  educație  care, de-a  lungul  evoluției  sale, a  îndeplinit, cu  ponderi  diferite, funcții  sociale, educative  și  instructiv-educative  și  care, în  același  timp, a  urmărit  numeroase  obiective  generale  și  specifice  în  plan  cognitiv, atitudinal-afectiv  și  psihomotor.

 

Perioada  preșcolară  constituie  etapa  celei  mai  intensive  receptivități, mobilități  și  posibilități  psihice, o  perioadă  a  vieții  cu  remarcabile  progrese  în  toate  planurile. Acum  se  formează  toate  conduitele  adaptative  de  bază, se  constituie  structurile  intelectuale  și  creative  mai  importante – inclusiv  sociabilitatea, caracteristicile  comportamentelor, reacțiile  afectiv – voliționale  etc.

 

Copilul  preșcolar  traversează  etapa  cunoașterii  prin  lărgirea  contactului  său  cu  mediul  social  și  cultural  din  care  asimilează  modele  de  viață care  permit  și  determină  integrarea  sa  tot  mai  activă  în  condiția  umană.

 

Răspunderea  primului  educator  specializat  este  mare, întrucât  ceea  ce  învață  copilul  în  primele  etape  ale  copilăriei  este  determinant  pentru  profilul  personalității  sale  viitoare.  În  zilele  noastre, copilul  preșcolar  trebuie  învățat  să  rezolve  diverse  probleme,  pe  care  natura  și  viața  socială   le  pun  în  fața  integrării  sale  socio – profesionale  viitoare. Pe  de  o  parte, preșcolarul  de  astăzi  se  va  confrunta  cu  poluarea  și  consecințele ei, iar  pe  de  altă  parte, cu  problematica  fascinantă  a  tehnologiei  și  științei  contemporane . Între  cele  două  tendințe  actuale  și  viitoare, educația  trebuie  să  ofere  soluții  cât  mai  adecvate  și  flexibile. Ansamblul  acestor  soluții  trebuie  să  înceapă  cu  construirea  unei  viziuni  unitare  asupra  educației  la  vârstele  mici.

 

Activitatea  copilului  preșcolar  este  bogată  și  greu  de  surprins  în resorturile  ei  intime. Calitatea  activității  depinde  mult  de  condițiile  de  manifestare  care  i  se  oferă. Responsabilitatea  organizării  și  îndrumării  acesteia  îi  revine  întregii  societăți  dar în  special educatoarei,  care  trebuie  să  fie  pilonul  principal  în  colaborarea  cu  familia  și  alte  persoane  implicate,  direct  sau  indirect,  în  educarea  copilului  preșcolar  al  mileniului  III.

 

                                                      de Simon Letiția
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2, Tîrgu Mureș

Taguri