Curs de FORMATOR (perfecționare)

Cui se adresează cursul?
- personalului care se ocupă sau se va ocupa cu transmiterea de informații în scopul instruirii adulților;
- formatorilor furnizorilor de formare profesională
- formatorilor de formatori
- îndrumătorilor de practică din cadrul întreprinderilor și altor organizații
- orice persoană implicată în formarea profesională a adulților în conformitate cu O.G. 129/200; H.G. 522/2003

La finalul cursului cursanții vor fi capabili să:
Conceapă programe de formare, pe baza documentelor normative în vigoare, a standardelor ocupaționale de pregătire profesională și a nevoilor unui anumit sector sau domeniu de activitate – inclusiv al celui de formare a formatorilor;
Proiecteze și să Organizeze programe de formare profesională;
Faciliteze procesul de învățare și de dezvoltare prin crearea unor situații de învățare adecvate dezvoltării competențelor profesionale;
Evalueze competențele efectiv formate sau dezvoltate la participanții la formare, precum și ale propriei prestații ca formator și ale programelor de formare.

Metodologie didactică
Prezentări, dezbateri, conversație euristică, discuții de grup, studii de caz, jocuri de rol, exerciții, problematizări, chestionare
Evaluarea practică se va realiza prin simulări și înregistrări video.

Certificare finală:
În urma absolvirii participanții vor obține CERTIFICATUL DE ABSOLVIRE, + Supliment descriptiv al competențelor dobândite cu valabilitate națională, cu antetul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiale și al Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului.
Diplomele sunt valabile pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

Structura cursului:
1.Pregătirea formării
2.Realizarea activităților de formare
3.Evaluarea participanților la formare
4.Aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de formare
5.Evaluarea, revizuirea și asigurarea calității programelor și a stagiilor de formare
6.Proiectarea programelor de formare

Durata cursului: 90 ore

Preț: 400 RON

Date de contact:

Adresa: Str. Progresului, 11/1
Loc. Tîrgu-Mureș
Tel. 0365-430146
Fax. 0365-430146
Mobil:0745-315.332
E-mail:asertiv@yahoo.com
www.asertiv.ro

Spune-ți părerea

Poți comenta prin intermediul contului de Facebook