Curs de formare în intervenția copiilor cu autism

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr. 2, cu sediul înTg. Mureș, strada Mărăști, Nr.8 în calitate de beneficiar și Casa Corpului Didactic Mureș în calitate de partener al proiectului POSDRU/19/1.3/G/5628  cu titlul:

Centrul de formare a  cadrelor didactice din învățământul special și instituții integratoare OPTIMA

Anunță !

Din data de 02.10.2009 începe Cursul de formare teoretică și practică specifică
 în intervenția copiilor cu autism –PECS- nivelul 1

Cursul conține 4module care se vor derula pe o durată de 4 luni – 1module / lună (4x16 ore) – la sfârșit de săptămână;

  • profilul participanților – cadre didactice din județul Mureș care au absolvit ABA modulul 1;
  • criterii de selecție: data depunerii dosarului de înscriere, conținutul dosarului și interviu (la nevoie);
  • dosarul de înscriere va conține: cerere tip, formular de identificare grup țintă, adeverință de la locul de muncă, copie CI/BI. Cererea tip și formularul de identificare grup țintă pot fi descărcate pe www.centrulscolar2mures.ro
  • perioada de înscriere și depunerea dosarelor  14.09.2009 – 23.09.2009, la sediul C.Ș.E.I.Nr. 2 – Tg.Mureș;
    rezultatele selecției participanților vor fi afișate la avizierul Centrului


Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 2 sau se pot afla telefonic la numărul de telefon: 0265 – 215758, în data de 01.10.2009.

Accesul este GRATUIT la cursurile de formare datorita noilor surse oferite de Fondurile Structurale Europene

www.centrulscolar2mures.ro;

Taguri