Conferința Internațională “Interdisciplinaritatea în Inginerie - INTER-ENG 2009”

Conferința Internațională “Interdisciplinaritatea în Inginerie - INTER-ENG 2009” este organizată de Facultatea de Inginerie a Universității “Petru Maior” din Tg.Mureș, în perioada 12-13 noiembrie 2009 și se înscrie în suita manifestărilor prilejuite de aniversarea a 50 de ani de la înființarea Universității “Petru Maior” din Tg.Mureș.

Conferința constituie cea mai importantă manifestare științifică organizată de Facultatea de Inginerie a Universității “Petru Maior”  din Tg.Mureș și a devenit, începând cu prima ediție, desfășurată în anul 2003, principalul eveniment  științific din domeniul ingineriei, la nivel local și zonal.

Scopul celei de-a 4-a ediții a Conferinței INTER-ENG 2009 este de a reuni ingineri, cadre didactice universitare, cercetători, masteranzi și parteneri din domeniul industrial și economic din țară și străinătate într-un forum de promovare, dezbatere și transfer al rezultatelor cercetării științifice din domenii tehnologice.

Manifestarea științifică INTER-ENG 2009 oferă un fericit prilej pentru evidențierea  competențelor, resurselor și potențialului  de cercetare al Facultății de Inginerie din Universitatea “Petru Maior” din Tg.Mureș, promovarea rezultatelor cercetării, identificarea și dezvoltarea de noi parteneriate academice și cu agenții economici în cadrul ariilor tematice promovate.

Conferința este cuprinsă în calendarul  manifestărilor cu participare internațională promovate de Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior - CNCSIS.

În acord cu tematica generoasă propusă, Conferința Internațională INTER-ENG 2009 propune abordări în domenii tehnologice de vârf, cu mare interes și potențial de valorificare prin inovare și transfer tehnologic.

Tematica conferinței este în deplină concordanță cu prioritățile de cercetare enunțate în cadrul Programului Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (PNII) și  cuprinde următoarele secțiuni: 

      -Inginerie Electrică și Energetică;

      -Ingineria Sistemelor Automate;

      -Ingineria Sistemelor IT și Comunicații;

      -Inginerie Tehnologică și Mecanică;

      -Mecatronică și Robotică;

      -Ingineria Mediului;

      -Management și Inginerie Economică. 

În cadrul lucrărilor în plen și pe cele 7 secțiuni ce se vor desfășura pe parcursul a două zile, vor fi prezentate lucrări științifice de cercetare fundamentală precum și lucrări ce cuprind soluții aplicative și inovative specifice.

La conferință sunt invitate și și-au anunțat participarea cadre didactice și cercetători științifici din universități din străinătate: Germania, Anglia, SUA, Bulgaria, Grecia, India, Iran precum și din  importante centre  universitare ale țării: București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Brașov, Oradea. În cadrul sesiunii în plen,  personalități academice și științifice de prestigiu din străinătate vor susține conferințe cu tematică de interes științific general.

În cadrul Conferinței INTER-ENG 2009 vor participa peste 120 de cadre didactice universitare, cercetători, reprezentanți ai mediului economic și vor fi prezentate un număr de 130 de lucrări științifice. Lucrările vor fi publicate într-un volum editat cu acest prilej, în Buletinul Științific al Universității “Petru Maior” din Tg.Mureș iar o parte dintre acestea vor fi indexate în baze de date de specialitate.

O serie importantă de parteneri tradiționali și noi ai Facultății de Inginerie și-au adus aportul și sprijinul în organizarea și desfășurarea în bune condiții a Conferinței Internațuinale INTER-ENG 2009.

Festivitatea de deschidere a Conferinței Internaționale  “Interdisciplinaritatea în Inginerie - INTER-ENG 2009” se va desfășura în Aula Magna a Universității “Petru Maior” din Tg.Mureș, joi, 12 Noiembrie, de la ora 10.00.

Programul conferinței»

Spune-ți părerea

Poți comenta prin intermediul contului de Facebook