Asociația Centrul Educațional Interetnic pentru Tineret

Misiunea și obiectivele asociației

Asociația Centrul Educațional Interetnic pentru Tineret (ibz) a fost înființată în 2000 și a fost sprijinită între 2000-2003 de Guvernul R. F. Germania, prin Institutul pentru Relații Externe (ifa) din Stuttgart, în cadrul Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est. Începând cu anul 2003, ibz își autofinanțează infrastructura prin propriul hotel pentru tineret–Burg Hostel.

Misiunea Asociației Centrul Educațional Interetnic pentru Tineret (ibz) este de a promova dialogul și interacțiunea dintre oameni pentru o mai bună cunoaștere și acceptare a specificului etnocultural al fiecăruia.

Această misiune dorim să o împlinim prin următoarele obiective:

Domeniul tineret:

    * Promovarea colaborării organizațiilor de tineret pe plan local, regional, național, european și mondial;
    * Educarea extracurriculară a tinerilor prin metode non-formale;
    * Dezvoltare de abilități.

Domeniul cultural:

    * Afirmarea diversității culturale;
    * Afirmarea diversității comunităților locale ca factor esențial al identității europene;
    * Inițierea în studiul limbii și culturii diverselor comunități etnice.

Domeniul civic:

    * Promovarea fundamentelor conviețuirii interetnice;
    * Sensibilizarea societății românești privind relațiile interculturale;
    * Promovarea diversității etnice care contribuie la bunăstarea socială;
    * Promovarea colaborării dintre organizațiile etnoculturale.

Domeniul Social:

    * Integrarea tinerilor dezavantajați în piața muncii.

Activități

Asociația și-a structurat activitatea în trei direcții principale, în plan local, național și internațional.

Pe plan local ibz a inițiat și sprijinit viața culturală și artistică. De la cursurile de limbă germană și engleză, informatică, ecologie și dansuri tradiționale, până la expoziții, seminarii, organizarea de evenimente, excursii tematice și participarea la spectacole sau festivaluri, tinerii sighișoreni de diferite etnii au trăit bucuria de a fi împreună și de a lucra în interesul lor.

Actualmente ibz derulează pe plan local 2 proiecte:

    * Radio One –un proiect de inițiere în mass-media a tinerilor, care oferă elevilor liceului teoretic german „Joseph Haltrich” un radio în timpul pauzelor;
    * Teatrul social pentru Non-Discriminare prin metoda teatrului forum;

Pe plan național, festivalul ProEtnica – „Festivalul Interetnic Sighișoara” reprezintă cea mai importanta manifestare de acest gen din țară și din sud-estul Europei. Cele opt ediții desfășurate în anii 2001-2008 au confirmat că ProEtnica este un exemplu impresionant al dreptului la identitate culturală a comunităților etnice din România și din străinătate. În fiecare an, festivalul a reunit sute de reprezentanți ai următoarelor etnii: albaneză, armeană, aromână, bulgară, cehă, croată, elenă, evreiască, germană, italiană, macedoneană, maghiară, poloneză, rromă, a rușilor lipoveni, ruteană, sârbă, slovacă, tătară, turcă, ucraineană.

Tot pe plan național, ibz organizează din 2003 anual o tabără de toamnă pentru tineri aparținători și simpatizanți ai comunității germane din România.

Pe plan internațional ibz este partener la două cooperări europene:

    * EULE – Entwicklung und Leben in Europa (Dezvoltare și Viață în Europa) este un proiect de formare a tinerilor și se desfășoară cu parteneri din Germania, Polonia, Cehia, Grecia și România;
    *MELT – Migration in Europe and Local Traditions este un proiect finanțat în cadrul Programului Cultura 2007 – 2013 al Uniunii Europene prin care organizațiile partenere doresc să descopere și să celebreze diversitatea în comunități locale, să dea vizibilitate potențialului creativ, să promoveze schimburile transnaționale și mobilitatea factorilor culturali, ca și dialogul intercultural și colaborarea internațională. Organizațiile partenere în acest proiect sunt următoarele: Departamentul pentru Cultură și Artă al orașului München, Germania; Municipiul Genova, Italia; o școală multietnică din Birmingham, Marea Britania; Asociația Soho Ottakring, Viena, Austria; Cinhagir Neighbourhood-Association, Istanbul, Turcia și ibz Sighișoara.

Un viitor proiect, cu o orientare nouă pentru noi, pe care dorim să îl implementăm este Centrul de Formare și Integrare Profesională Curcubeu. Actualmente reprezintă doar o cerere de finațare, înaintată spre evaluare în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, unul dintre programele finanțate din Fondul Social European  în România în perioada 2007-2013 și gestionat de către Autoritatea de Management pentru Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane   din cadrul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

Proiectul dorește să ofere tinerilor dezavantajați social, cursuri de calificare profesională în domeniul hotelier și locuri de muncă după finalizarea cursurilor. De asemenea tinerii vor beneficia de asistență socială și alte cursuri de competențe cheie pentru a favoriza buna integrare socială a acestora.

Contact

Adresă:
str. Bastionului nr. 4-6
loc. Sighișoara,
județul Mureș
C.P. 545400

Telefon:
0265 77 84 89

Fax :
0265 50 60 86

E-mail:
info@ibz.ro

Pagină web:
www.ibz.org.ro

Taguri