Termeni și condiții -Auxiliar clasa pregătitoare

Pagina web  http://educatie.inmures.ro/manuale/auxiliare-pentru-clasa-pregatitoare/cumpara, denumită în continuare www.educatie.inmures.ro, este deținută și administrată de SC REEA S.R.L., având următoarele date de identificare: Cod Unic de Înregistrare RO 10966500 înregistrată la Registrul Comerțului Mureș cu nr. J26/628/1998, cu sediul în municipiul Tîrgu-Mureș, strada Piața Republicii, numărul 41, județul Mureș, România, Tel.: 0365 410 942; Fax: 0365 410 942; E-mail: office@reea.net


În caz de divergență sau neînțelegeri între www.educatie.inmures.ro și Client, se vor aplica Termenii și condițiile valabile la momentul Comenzii. 

1. Definiții

Contract la distanță – orice contract încheiat între profesionist şi Client în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanţă organizat, fără prezenţa fizică simultană a profesionistului şi a Clientului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanţă, până la şi inclusiv în momentul în care este încheiat contractul.
Utilizator  – orice persoană care vizitează site-ul www.educatie.inmures.ro
Client – persoană fizică/persoană juridică care efectuează o Comandă.
Produse și Servicii – orice produs sau serviciu menționat în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător Clientului.
Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Client prin care Clientul își exprimă intenția de a achiziționa anumite Produse și Servicii și să facă plata acestora.
Vânzator, profesionist – societatea SC REEA SRL, având următoarele date de identificare: Cod Unic de Înregistrare RO 10966500, înregistrată la Registrul Comerțului Mureș cu nr. J26/628/1998, cu sediul în municipiul Tîrgu-Mureș, strada Republicii, numărul 43, județul Mureș, România.
Contract – o Comandă confirmată de către Vânzător, prin care Vânzătorul este de acord să vândă și să livreze Produsele și Serviciile, iar Clientul este de acord să achiziționeze, să primească și să facă plata acestor Produse și Servicii.
Curier – orice persoană de drept public sau privat care prestează servicii de curierat rapid.

2. Drepturile de proprietate intelectuală

Conținutul site-ului www.educatie.inmures.ro: imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate etc., este integral proprietatea Vânzătorului și a furnizorului său și este apărat de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul Vânzătorului a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare.
Vânzătorul poate oferi Utilizatorului/Clientului, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o formă descrisă, un anumit conținut al site-ului. Acest acord se aplică strict pentru conținutul/conținuturile definite, pe o perioadă stabilită în acord și doar pentru persoana/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestor conținuturi, fără a putea utiliza alte conținuturi ale site-ului www.educatie.inmures.ro.
Utilizarea pe site-ul www.educatie.inmures.ro a oricărui nume de marcă înregistrată nu constituie reclamă pentru compania respectivă, Vânzătorul nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi învinuit pentru pagubele apărute prin folosirea conținutului site-ului.

3. Exonerarea de răspundere

Vânzătorul nu garantează că site-ul, serverele pe care este găzduit sau e-mailurile trimise de la acest site sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari. Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu, Vânzătorul fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe site. Vânzătorul nu este răspunzător de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site, precum și pentru descrierile produselor prezentate pe site, acestea fiind puse la dispoziția Vânzătorului de către furnizori.
Informațiile incluse pe site au caracter informativ și sunt puse la dispoziție cu bună credință, din surse pe care Vânzătorul le consideră de încredere. În cazul în care orice informație intră sub incidența Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe, Utilizatorul este rugat să aducă acest fapt la cunoștință Vânzătorului la adresa [email protected] pentru a putea fi luate măsurile legale necesare.
Site-ul www.educatie.inmures.ro  își rezervă dreptul de a anula Comenzile pentru Produse și Servicii care sunt afișate pe site ca urmare a unor erori tehnice, sau care, din cauza unor erori tehnice prezintă prețuri evident eronate/derizorii pentru produse (prețuri pe care le poate aprecia ca fiind eronate/derizorii orice cumpărător cu un nivel mediu de pregătire).
Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, iar www.educatie.inmures.ro nu își asumă nici o responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.

4. Limita accesului la site

Utilizatorii site-ului www.educatie.inmures.ro pot face comentarii și orice alte comunicări, pot să transmită sugestii, întrebări sau informații, dacă limbajul acestora este civilizat, iar conținutul comunicărilor nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, nu tulbură în nici un fel viața privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși, nu servește unor campanii de promovare care nu au legătură cu acest site, nu sunt e-mailuri în masă ori orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail ori vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice ori în numele oricărei alte entități vor fi raportate organelor abilitate, site-ul nostru neputând fi obligat la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicări.
În cazul trimiterii sau afișării unor materiale/documente care implică informații formulate de Utilizatori, se consideră că respectivul Utilizator garantează originalitatea lor și acordă www.educatie.inmures.ro dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum și dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conținuturi oriunde în lume, prin orice mijloace. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conținutului pe care îl afișează sau îl transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încăt, prin folosirea acestui conținut, să nu cauzeze prejudicii niciunei terțe entități fizice sau juridice, site-ului nerevenindu-i nici o responsabilitate în legătură cu acest tip de informații. 

5. Înregistrarea ca Utilizator

Pentru crearea unui cont pe site-ul www.educatie.inmures.ro, Utilizatorul este obligat să folosească o adresă de e-mail validă, site-ul nostru putând refuza cererea de înregistrare în situațiile în care constată că a utilizat informații neconforme cu realitatea sau folosește serviciile într-un mod neconform cu uzanțele normale.
Cum comand pe acest site? Odată ce ați ales produsul, vă rugăm precizați numărul de bucăți dorite. Apăsați buton-ul „Pune în coș”. Ulterior, puteți alege să continuați cumpărăturile sau să vizualizați coșul de cumpărături. La secțiunea coș de cumpărături puteți afla costul efectiv al livrării, puteți actualiza coșul de cumpărături sau puteți introduce coduri promoționale. Puteți finaliza comanda prin contul dumneavoastră de client sau fără cont de client. În orice situație, vă rugăm să completați datele persoanei fizice sau ale persoanei juridice pentru întocmirea facturii aferente comenzii. Datele de livrare trebuie să fie completate în întregime pentru a nu întâmpina dificultăți în recepționarea coletului. Butonul „Continuă” vă conduce la secțiunea alegerii metodei de transport și a modalității de plată. Pentru o comandă completă, trebuie să citiți termenii și condițiile site-ului www.educatie.inmures.ro și să bifați căsuța corespunzătoare, apoi apăsați butonul „Finalizează comanda”.
În termen de 24 ore (zi lucrătoare) veți fi contactat de unul din operatorii noștri, pentru confirmarea comenzii.

6. Livrarea și Prețul

Termenul de livrare a produselor poate varia între 2 și 10 zile, în cazul livrării prin curierat rapid, sau între 4 și 14 zile, în cazul livrării prin poștă. De asemenea, operatorul nostru va confirma data exactă a primirii coletului.
Prețul final plătit de Client este format din prețul produsului+cheltuielile de expediție și/sau încasare aferente. Prețurile de livrare sunt detaliate pe site, respectiv:

FAN Courier – plata online - 23 lei

FAN Courier – ramburs – 27 lei

Toate prețurile aferente produselor și serviciilor comercializate prin intermediul site-ului www.educatie.inmures.ro sunt exprimate în lei și conțin T.V.A.
Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Client o factură pentru Produsele și Serviciile livrate, obligația Clientului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.
Plata se poate face online (card prin euplatesc.ro), prin transfer bancar sau cu ramburs. 

7. Furnizor

Furnizorul site-ului www.educatie.inmures.ro este SC REEA SRL și acesta garantează în privința deținerii tuturor drepturilor de proprietate intelectuală privind produsele comercializate pe teritoriul României, a calității produselor, a autenticității mărcilor, având acceptul legal de a publica pe site informații despre produse. 

8. Forța majoră

Niciuna dintre părțile contractuale nu poate fi trasă la răspundere pentru neexecutarea (totală/parțială) sau executarea cu întârziere a obligațiilor sale, dacă acestea au fost cauzate de forța majoră. Părțile își vor aduce la cunoștiță de îndată cazul de forță majoră și vor lua toate măsurile necesare în vederea limitării consecințelor evenimentului. 
Dacă în termen de 15 zile evenimentul de forță majoră nu încetează, părțile au dreptul de a denunța unilateral contractul fără pretinderea de daune-interese.
Forța majoră va fi probată conform legii.

 9. Soluționarea conflictelor. Legea aplicabilă

Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. Orice conflict apărut între www.educatie.inmures.ro și Clienți va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, se apelează la instanțele românești competente de la sediul Vânzătorului.

10. Frauda

Crearea de conturi multiple folosind astfel de adrese generate automat și care expiră după o perioadă predefinită, pentru a putea beneficia de promoții sau oferte, sau orice comportament fraudulos în măsură să afecteze bunul mers al utilizării site-ului, este interzisă și va fi considerată o tentativă de fraudă. Proprietarul site-ului își rezervă dreptul de a suspenda conturile astfel create și de a retrage beneficiile aferente promoțiilor sau ofertelor în curs, de a anula contul fără preaviz, înștiințare, alte formalități sau despăgubiri.
Orice tentativă de fraudă sau orice fraudă (cum ar fi, dar fără a se limita la: accesarea datelor Clientilor, alterarea conținutului site-ului, încercarea de afectare a performanțelor serverelor, deturnarea conținutului livrărilor către terți etc.) vor fi pedepsite conform legii penale.

12. Politica de retur

Produsele se pot returna și de către Client, prin orice firmă de curierat care asigură livrarea coletului de retur la depozitul Vânzătorului. Adresa la care se trimit coletele de retur este: SC REEA SRL, municipiul Tîrgu-Mureș, Piața Republicii, numărul 41, județul Mureș, România.
Clientul se obligă să notifice www.educatie.inmures.ro, despre intenția sa de a returna produsele achiziționate, prin e-mail la [email protected], în termen de maximum 14 zile calendaristice de la primirea produselor, în caz contrar Vânzătorul putând refuza. 

Informațiile necesare care trebuie furnizate pentru trimiterea curierului sunt următoarele: data expedierii coletului, numărul Comenzii, suma de returnat, adresa de unde curierul urmează să preia coletul de retur, modalitatea de plată dorită (datele contului bancar).

Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a refuza acceptarea returului în situaţia unor abuzuri (returnări repetate).

În orice situație de returnare a produselor, acestea trebuie să fie în aceeași stare în care au fost trimise Clientului, împreună cu toate documentele care l-au însoțit și să se găsească în aceeași condiție ca la primire: fără defecte (cu excepția viciilor ascunse și exceptând defectele deja semnalate de Client în corespondență).

Nu se pot returna produse aflate în una sau mai multe dintre următoarele situaţii: instrucţiunile de utilizare specifice produsului nu au fost respectate în totalitate; etichetele de identificare sunt deteriorate sau lipsesc; produsul este rupt, găurit, deteriorate; produsul nu este însoțit de factura fiscală eliberată odată cu achiziționarea acestuia.  Costurile efectuate pentru livrarea produselor nu pot fi stornate.
Clienții pot solicita returnarea produselor în următoarele situații:
 

  • Produs ce nu este conform cu specificațiile de pe site: dacă produsul comandat se dovedește a nu fi conform cu specificațiile din oferta noastră, Consumatorul poate solicita returnarea acestuia pentru înlocuire sau rambursarea integrală a contravalorii. Dacă se agreează înlocuirea cu un produs de o valoare mai mare, se va plăti diferența, respectiv dacă valoarea este mai mică, se va primi o rambursare parțială până la valoarea produsului înlocuitor. Costurile de retur și de transport pentru produsul înlocuitor, vor fi suportate de Vânzător.
  • Produse ce au fost livrate greșit. Livrarea altor produse decât cele solicitate trebuie semnalată imediat, iar Consumatorul va refuza recepția. Consumatorul poate solicita returnarea acestuia pentru înlocuire, iar dacă produsul nu mai este pe stoc, poate opta pentru înlocuire sau rambursarea integrală a contravalorii. Dacă se agreează înlocuirea cu un produs de o valoare mai mare, se va plăti diferența, respectiv dacă valoarea este mai mică, se va primi o rambursare parțială până la valoarea produsului înlocuitor. Costurile de retur și de transport pentru produsul înlocuitor, sunt suportate de Vânzător.
  • Renunțarea la cumpărare

Clienții au dreptul să notifice în scris Vânzătorului că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile de la primirea produsului, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului, conform OUG34/2014.

În cazul solicitării unui alt produs se va achita diferența de preț, dacă produsul este mai scump. În situația în care Clientul optează pentru un produs mai ieftin, clientul va primi diferența, conform modalităților de returnare menționate în OUG34/2014. Vânzătorul va trimite produsul solicitat la schimb numai după ce Clientul a returnat produsul cumpărat inițial, dacă acesta îndeplinește condițiile de returnare conform OUG34/2014. Rambursarea contravalorii produsului ori, după caz, înlocuirea acestuia, se va face în cel mult 14 de zile, conform OUG34/2014. Costul de înlocuire al produsului comandat privind livrarea intră în sarcina Clientului.

Aceste dispoziții se aplică conform OUG34/2014, în cazul achiziționării de produse din acest site folosind tehnicile de comunicare la distanță.

13. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Vânzătorul este înregistrat în Registrul Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub numărul 0018002. Categoriile de date personale prelucrate sunt: numele și prenumele, date din permisul de conducere, certificat înmatriculare, telefon/fax, adresă (domiciliu/reședință), e-mail, profesie, loc de muncă, date bancare. Categorii de date cu caracter special: codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate/pașaportului. Atunci când un Utilizator își creează un cont pe site-ul Vânzătorului, va primi comunicări comerciale din partea acestuia doar în măsura în care și-a dat consimțământul expres, selectând opțiunea corespunzătoare. Datele colectate cu privire la newslettere și alerte sunt confidențiale, Vânzătorul va putea selecta Utilizatorii cărora le va trimite newslettere și alerte.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și a Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Vânzătorul are obligația de a prelucra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de Utilizatori. Scopul colectării datelor cu caracter personal este: gestiune economico-financiară și administrativă, reclamă, marketing, publicitate, statistică, servicii de comunicații electronice, informarea Utilizatorilor privind situația contului lor și privind evoluția și starea comenzilor. Completarea de către Utilizatori a formularelor pe site echivalează cu acceptarea necondiționată ca aceste date să fie incluse în baza de date a Vânzătorului și cu utilizarea și prelucrarea de către Vânzător, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea activităților enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitându-se la furnizorii de servicii de marketing, curierat, servicii de plată/bancare.

14. Legislație aplicabilă

Legea nr.365/2002 privind comerțul electronic 
Lege nr.363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor
Lege nr.449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora
Ordonanța nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor
Ordonanța nr.130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță

Ordonanța nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative