"/>

SISTEMUL NERVOS


Cursul: Capitolul II: Funcțiile fundamentale ale organismului uman
Categoria : Pentru admiterea la UMF Cluj Napoca

SUBCAP. A. FUNCȚIILE DE RELAȚIE
A.1.SENSIBILITATEA
1. SISTEMUL NERVOS


1 Căile sensibilităţii proprioceptive:
a)
b)
c)
d)
e)

2 Fibrele vegetative parasimpatice care inervează glandele salivare îşi au originea în:
a)
b)
c)
d)
e)

3 Referitor la corpii striaţi sunt adevărate următoarele afirmaţii:
a)
b)
c)
d)
e)

4 Următoarele caracteristici referitoare la hipotalamus sunt eronate:
a)
b)
c)
d)
e)

5 Corpii geniculaţi laterali nu:
a)
b)
c)
d)
e)

6 Ventriculul IV:
a)
b)
c)
d)
e)

7 În şanţul retroolivar se află originea aparentă a nervilor cranieni:
a)
b)
c)
d)
e)

8 Olivele bulbare:
a)
b)
c)
d)
e)

9 Selectează asocierile corecte:
a)
b)
c)
d)
e)

10 Nucleii motori:
a)
b)
c)
d)
e)

facebook