"/>

Bibliografie selectivă

Ardelean A., Roşu I., Istrate C., Atlas de anatomie, Ed.Corint, Bucureşti, 2006.

Ariniş I., Biologie-Manual pentru clasa a XI-a, Ed.Sigma, Bucureşti, 2006.

Benga Gh., Biologie celulară şi moleculară, Ed. Dacia, Cluj Napoca,1985.

Boja R., Porav-Hodade D., Curs de urologie, Ed. University Press, 2011.

Cerbulescu C., Ifrim M., Maroş T., Niculescu Gh., Atlas de anatomie umană vol I, Ed.

Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,1983.

Cristescu D., Sălăvăstru C., Voiculescu B., Niculescu C., Cârmaciu R., Biologie-

Manual pentru clasa a XI-a, Ed.Corint Educaţional, Bucureşti, 2014.

Enciulescu C., Brânzaniuc K., Butilcă F., Anatomie UMF Tg. Mureş,2004.

Habor A., Fiziologia digestiei , University Press, 2004.

Hobai, Ş. , Biochemistry Course.Vol. I Lito. U.M.F, 2009.

Hobai, Ş., Curs de biochimie. Vol .3 , 2003 Lito. U.M.F

Krumhardt B., Alcamo I. E., Anatomie şi fiziologie umană pentru admitere la facultăţile de medicină,Ed. Barron`s, - ediţia în limba română, , University Press, 2014.

Lenghel A., Porumb V., Gastroenterologie vol.II, Ed. Treira, Oradea, 2000.

Mureşan A., Orăşan R., Clichici S., Schmidt A-N, Szabo B., Biologie -Teste

pentru admitere, Ed. Medicală Universitară “Iuliu Haţeganu” Cluj-Napoca, 2014.

Niculescu C., Voiculescu B., Niţă C., Cârmaciu R., Sălăvăstru C., Ciornei C.,

Anatomia şi fiziologia omului-Compendiu, Bucureşti , Ed. Corint, 2009.

Oltean G., Curs de patologie medicală UMF Tg. Mureş,1998.

Oltean G., Cândea M., Demian S., Macarie I., Curs de medicină internă,

University Press, 2014.

Pavai Z., Brânzaniuc K., Seres-Sturm L., Anatomia capului şi gâtului, UMF Tg.Mureş, 2001.

Roşu I.,Istrate C., Ardelean A., Biologie-Manual clasa a XI-a, Ed. Corint, 2006.

Scăunaşu A., Grancea M., Mic dicţionar medical pe înţelesul tuturor,Bucureşti, Ed. Corint, 2006.

Seres-Sturm L., Brânzaniuc K., Nicolescu C., Şipoş R., Anatomia membrelor, UMF Tg. Mureş, 2005

Seres-Sturm L., Brânzaniuc K., Pavai Z., Seres-Sturm M., Neuroanatomie, University Press, 2006.

facebook