Scurt istoric

Primele informații despre învățământul comercial în orașul Tg-Mureș datează din anul 1907, când a fost inființată Școala Superioară Comercială, cu limba de predare maghiară, de către Primăria orașului, în clădirea Institutului Pedagogic din Tg-Mureș (actualmente Universitatea Petru Maior).

În anul 1920 a luat ființă și prima Școală Comercială Superioră cu limbă de predare română, care s-a autodesființat după primul an de funcționare.

Din anul 1923, prin decret ministerial, Statul Român a desființat Școala Comercială Superioră cu predarea în limba maghiară și a înființat Școala Comercială Superioră cu predare în limba română, care va funcționa până în anul 1936. În 1924 a fost înființată și o Școală Profesională de Comerț, care în anul 1934 va fuziona cu Școala Comercială Superioră și vor forma Liceul Comercial.

Liceul Comercial a funcționat în două etape: 1934 - 1940 și 1944 - 1948, când a fost desființat în urma noii legi a învățământului. Între anii 1907 - 1944 numărul elevilor absolvenți a Școlilor Comerciale și a Liceului Comercial a fost de 1650. Ei au fost repartizați ca funcționari și lucrători în instutuțiile și întreprinderile de profil, iar o parte dintre ei au continuat studiile în Facultățile și Academiile Comerciale.

După 1948, învățământul comercial și economic a cunoscut o dezvoltare vertiginoasă. Între anii 1948 - 1956 școala a avut mai multe denumiri, precum:

  • Școala Medie Tehnică de Comerț, mixtă;
  • Școala Medie Tehnică de Administrație Economică, cu planuri de învățământ axate pe practica în producție, în vederea pregătirii de merceologi, contabili pentru comerț și cooperație, vânzători pentru magazine comerciale, lucrători în sectorul financiar - administrativ.

 

Din anul 1956 s-a format Grupul Școlar Comercial. Numărul de clase s-a mărit și au fost pregătiți lucrători și cadre medii pentru economia națională, în sectoarele economic și comercial. În anul 1966 se înființează, ca unitate independentă, Liceul Economic care pregătea contabili și merceologi, vânzători în comerț. În anul 1972, Liceul Economic și Grupul Școlar Comercial au fuzionat și au funcționat cu trei tipuri de școli:

  • Școala profesională;
  • Liceul Economic;
  • Școala de Specializare postliceală.

 

Grupul școlar nou înființat a ajuns la un număr de 25 - 32 de clase, a cunoscut o dezvoltare ascendentă, ajungând una din unitățile fruntașe, importante ale municipiului. Din 1995 școala are denumirea de Grup Școlar Economic de Servicii Turistice și Hoteliere, având noi profile:

  • economic, comerț
  • turism și alimentație publică
  • administrație
  • specifice economiei de piață

 

Începând cu semestrul II al anului școlar  2002-2003 se aprobă schimbarea denumirii Grupului Școlar Economic în Colegiul Economic „TRANSILVANIA”, conform OMC nr.4053/27.05.2003, având următoarele specializări ECONOMIC, ADMINISTRATIV, TURISM ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ