Rolul formării continue a cadrelor didactice în cerșterea calității învățământului-seminar

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic împreună cu Departamentul de Studii Masterale din cadrul Universității „Dimitrie Cantemir” din Tirgu-Mureș organizează Seminarul cu tema Rolul formării continue a cadrelor didactice în creșterea calității învățământului, eveniment organizat în cadrul programului de masterat Asigurarea calității învățământului, ce va avea loc în data de 9 decembrie 2009, începând cu orele 15:45, la Campusul Universității „Dimitrie Cantemir” din Tirgu-Mureș.

MISIUNEA acestei întruniri este de a sensibiliza cadrele didactice în legătură cu importanța formării continue în dezvoltarea de noi competențe psihopedagogice și manageriale generate de schimbările din educație și de a identifica noi programe de formare continuă centrate pe nevoile reale ale dascălilor.

     Dezbaterile din cadrul acestui seminar vor fi centrate pe următoarele teme:

    * Importanța formării continue a personalului didactic din județul Mureș în dezvoltarea unui învățământ de calitate
    * Gradul de pregătire si perfecționare a personalului didactic din județul Mureș
    * Locul și rolul Casei Corpului Didactic în formarea continuă a personalului didactic din județul Mureș
    * Efecte ale formării continue în practica educațională.

    In centrul dezbaterilor se vor afla următorii invitați speciali:

   1. Dumitru Matei, Inspector Școlar General, I.S.J. Mureș
   2. Viorel Bardas, Inspector Școlar de Specialitate, I.S.J. Mureș
   3. Cristiana Chira, Director C.C.D. Mureș
   4. Adela Ciulea, Director la Grupul Școlar „Ion  Vlasiu" Tirgu-Mureș

La eveniment sunt invitați să participe inspectori școlari, directori de școli, cadre didactice din învățământul preuniversitar și universitar, consilieri școlari, studenți ai Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, absolvenți de învățământ superior interesați de probleme educaționale.

      Atașat aveți Programul Seminarului-ului. Pentru informații suplimentare și asistență privind participarea la eveniment, persoana de contact este Elena-Adriana Tomulețiu (tel.: 0722 966 169, adriana.tomuletiu@gmail.com). Așteptăm confirmările dumneavoastra în cel mai scurt timp, cel tarziu până luni, 7 decembrie 2009.

      În speranța că ne veți onora cu prezența dumneavoastră la această manifestare, vă asigurăm de sentimentele noastre alese.

Coordonator: Conf. Univ. Dr. Elena-Adriana Tomuletiu

Director D.P.P.D., Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tg. Mures

PROGRAM

15:45 – 16:00: Primirea și înregistrarea participanților

16:00 – 16:10: Prezentarea invitaților speciali și a scopului intrunirii

16:10 – 18:00: Partea I - Formarea continuă a personalului didactic din județul Mureș

    * Importanța formării continue a personalului didactic din județul Mureș în dezvoltarea unui învățământ de calitate (Dumitru Matei, Inspector Școlar General, I.S.J. Mureș)

    * Gradul de pregătire și perfecționare a personalului didactic din județul Mureș (Viorel Bardas, Inspector Școlar de Specialitate, I.S.J. Mureș)

    * Locul și rolul Casei Corpului Didactic în formarea continuă a personalului didactic din județul Mureș (Cristiana Chira, Director C.C.D. Mureș)

    * Exemple de bună practică privind implicarea școlii în formarea continuă a personalului didactic (Adela Ciulea, Director la Grupul Școlar „Ion  Vlasiu" Tirgu-Mureș)

18:00 – 18:30: Pauza de ceai

18:30 – 19:30: Partea a II-a - Efecte ale formării continue în practica educațională – studii de caz prezentate de studenți masteranzi la Asigurarea calității învățământului, anul II

    * Studiu de caz privind implementarea sistemului e-Learning într-o clasă primară (Lucretia Moldovan, Profesor în învățământul primar, grad didactic I, Gimnaziul de Stat „Alexandru Ioan Cuza", Tirgu-Mureș)

    * Studiu de caz privind dezvoltarea de competențe la orele de limbi străine (Cristina Drescan, Profesor, grad didactic I, Grup Scolar „Lucian Blaga”, Reghin)

    * Studiu de caz privind integrarea în școala de masă a copiilor diagnosticați cu tulburări autiste (Maria Voda, Învățătoare, grad didactic I, Gimnaziul „Serafim Duicu", Tirgu-Mureș)

    * Importanța proiectelor educative extracurriculare în imbunătățirea calității învățământului (Pop Elena Melania, Profesor în învățământul primar, grad didactic I, Grup Școlar „Petru Maior” Reghin)

19:30 – 20:00: Închiderea seminarului

Taguri