PALATUL COPIILOR DIN TÎRGU-MUREȘ

Palatul Copiilor - Tîrgu Mures

Palatul Copiilor din Tg-Mureș este o unitate de învățământ subordonată Inspectoratului Școlar Județean Mureș, unitate pentru instruire și educație non-formală a Ministerului Educației, Cercetării și Inovării. În cadrul instituției sunt organizate activități sub formă de cerc în domeniile :

  • cultural artistice;
  • tehnico-științifice;
  • sportiv-turistice.

Participarea la aceste activități este gratuită unitatea având personalitate juridică și finanțare de la MECI. La activități pot participa în funcție de opțiune și înclinație , copii de la vârsta de grădiniță până  la liceu , cursurile  cercurilor începând  la 1 octombrie , activitatea fiind preponderent practică.

Oferta educațională cuprinde 15 cercuri în diferite profile de activitate din domeniile amintite mai sus. În cadrul cercurilor sub îndrumarea profesorilor copiii își pot dezvolta  îndemânarea, creativitatea, pot dobândi  noi cunoștințe în domenii pe care școala nu le oferă la vârsta respectivă, își pot cultiva talentul petrecând timpul liber în mod plăcut și util  sub îndrumarea cadrelor didactice calificate.

Scurt istoric

Instituția ființează din anul 1953 ca  unitate de sine stătătoare, încadrată cu personal didactic numit de către minister; activitatea cu cercurile de elevi a fost inițiată în 1949 fiind îndrumată până în 1953 de către specialiști din domenii tehnice, economice și din învățământ. În evoluția ei instituția a pornit de la 4 cercuri în 1953 ajungând la 23 cercuri în 1989 iar în prezent are 15 norme didactice.

Adaptarea permanentă la opționale și solicitările elevilor, precum și prospectarea tendințelor și evoluției sociale și tehnologice  a permis o diversificare și orientare a ofertei noastre de la tâmplărie în 1953 la automatizări, informatică, design vestimentar azi, alături de multe alte cercuri.

Baza materială

Pentru activitatea instructiv educativă instituția, dispune de :

  • 6 săli de clasă,
  • 4 laboratoare,
  • 6 ateliere școlare, fiecare cerc având sală proprie.

Laboratoarele și atelierele sunt dotate cu aparatură și utilaje specifice profilului de activitatea respectivă. Dispunem de rețea de calculatoare. Toate cercurile au în dotare calculatoare legate la rețea și internet.

Aproape toate cercurile au fost dotate cu utilaje și tehnică nouă:carturi de ultimă generație , aparatură de măsură și control pentru cercurile de electronică și fizică aplicată, aparatură foto și video pentru cercul de foto –cineclub, utilaje de prelucrare a lemnului și aparatură de telecomandă pentru cercurile de aeromodele și automodele.

Dispunem de mașini de cusut pentru cercurile de prelucrări textile , aparatură audio vizuală de ultimă generație pentru cercurile cultural-artistice. Instituția dispune de un nr. de 1221 de volume în biblioteca personală precum și de documentație specifică fiecărui cerc. Magazia unității este dotată cu costume pentru dansurile populare  precum și cu materiale sportive necesare  activităților.

Pentru organizarea unor activitități educative extrașcolare și participarea la concursuri și spectacole dispunem de un microbuz cu 16 locuri.

Activități extrașcolare

Premianții
Fotografie din arhiva instituției

În afara activităților cu grupe de copii, instituția participă și organizează activități de finalizare precum și o serie de acțiuni și activități sub formă de spectacole  concursuri , demonstrații tehnice, festivaluri.
Copiii din aproape fiecare cerc au posibilitatea participării la concursurile județene sau naționale  de profil cultural artistic, tehnico-aplicativ sau sportive ,cuprinse în Calendarul Activităților Educative Extrașcolare ale Inspectoratului  Școlar Județean Mureș  și al M.E.C.I
Instituția a organizat an de an concursurile județene   de Aeromodele,Inventica, Șah, Creație  literară, Teatru , Dans , Carting,Construcții electronice, etc.

Concursurile naționale  de dans modern, artă fotografică și cinematografică și fanfare școlare.
Participarea la aceste activități este gratuită, activitățile fiind finanațate de  către MECI.

În afara acestor activități se organizează la nivel de cercuri sau pe domenii de activitate, spectacole ocazionate de diferite evenimente, demonstrații tehnice,excursii,drumeții sau vizite în instuții de cultură și la obiective turistice.
Pentru acestea copiii pot utiliza microbuzul  instituției.
Pentru a sprijini activitățile extrașcolare din școlile municipiului , microbuzul instituției poate fi închiriat de aceste școli  la un preț rezonabil de 1,4 /km

Programul instituției

Activitatea cu grupele de copii se desfășoară de regulă pe perioada anului școlar, copii frecventează  cursurile odată pe săptămînă pe parcursul a două ore consecutive. Activitatea cu grupele este organizată pe toată perioada săptămânii, inclusiv sâmbătă și duminica  în funcție de timpul  liber al elevilor  atât înainte de masă cât și după masă.

Programul este stabilit de comun acord între profesor și elevi orele 800-2000.
Programul  birourilor  secretariat-contabilitate  este între orele 730-1530

Contact

Adresă:
Str. B-dul 1 decembrie 1918 Nr.93
Mun. Tîrgu-Mureș
Județul Mureș

Telefon:
0265-261009
Fax: 0265261009

Email: pctargumures@gmail.com

Lasă un comentariu

44 Comentarii

Pagina 5 din 5 12345 <<

#1 Hirsan Carmen a scris in data de: 27.02.2010 20:31 answer email

Buna ziua

 

Am o fetita de 11 ani care-si doreste mult sa cante.Aveti si asemenea cursuri?

 

Va multumesc

Scrie un comentariu


Alte Cluburi ale Copiilor din județul Mureș

Clubul Copiilor Iernut

Clubul Copiilor Sighișoara

Acordă o notă acestei instituții

Media Rating: 4.9/10 (total: 456)

Taguri