"/>

CELULA


Cursul: Capitolul I: Organizarea corpului uman
Categoria : Pentru admiterea la UMF Târgu Mureș


1 Fosfolipidele prezintă:
a)
b)
c)
d)

2 Au membrană dublă:
a)
b)
c)
d)

3 Endocitoza:
a)
b)
c)
d)

4 Eliberarea neurotransmițătorilor din celulele neurosecretoare se realizează prin:
a)
b)
c)
d)

5 Ribozomii:
a)
b)
c)
d)

6 O moleculă de ATP :
a)
b)
c)
d)

7 În desfășurarea ciclului celular, caracteristice fazei S sunt:
a)
b)
c)
d)

8 ARN-ul mesager matur:
a)
b)
c)
d)

9 Transcripția:
a)
b)
c)
d)

10 Kinetocorul:
a)
b)
c)
d)

11 Sunt organite comune tuturor celulelor, cu excepția:
a)
b)
c)
d)

12 Complementara nucleotidei ATC (dintr-o moleculă de ADN) este:
a)
b)
c)
d)

13 Referitor la numărul nucleilor, sunt enunţuri adevărate, cu excepţia:
a)
b)
c)
d)

14 Sunt baze azotate pirimidinice, cu excepţia:
a)
b)
c)
d)

15 Neuronul nu prezintă:
a)
b)
c)
d)

16 Servesc drept canale pentru transportul membranar:
a)
b)
c)
d)

17 Lizozomii:
a)
b)
c)
d)

18 Cromozomii:
a)
b)
c)
d)

19 Porţiunea prin care ARNt recunoaşte codonul complementar al ARNm este:
a)
b)
c)
d)

20 Sunt corecte următoarele asocieri:
a)
b)
c)
d)

facebook