Dicționar


Dezaminare

Categoria: Dicționar

pierderea grupării (-NH2) de către un aminoacid, rezultând un cetoacid; reacţia are loc sub acţiunea dezaminazei.

facebook