"/>

Dicționar


Morfogeneză

Categoria: Dicționar

procesul prin care, din celule diferenţiate, se formează structurile anatomice ale organismului.

Morulă

Categoria: Dicționar

grup de celule cu aspect de mură, produs prin clivajul zigotului.

Mucoasă

Categoria: Dicționar

membrană care tapetează căile respiratorii, căile urogenitale, organele tubului digestiv.

Musculatură extrinsecă

Categoria: Dicționar

musculatura care nu aparţine anatomic unui organ,dar are acţiune asupra acestuia.

Musculatura intrinsecă

Categoria: Dicționar

musculatura proprie a unui organ.

Nanometru

Categoria: Dicționar

unitate de măsură utilizată în microscopie; 1 nm= a mia parte dintr-un micron.

Necroză

Categoria: Dicționar

proces de distrugere a unei porţiuni din ţesut.

Nefron

Categoria: Dicționar

unitatea structurală şi funcţională a rinichiului.

Neurofibrilă

Categoria: Dicționar

organit citoplasmatic specific neuronului.

Neurohipofiză

Categoria: Dicționar

componentă de origine ectodermică a hipofizei; cuprinde lobul posterior hipofizar şi tractul hipotalamo-hipofizar.

Neuropatii

Categoria: Dicționar

afecțiuni ale sistemului nervos central sau periferic.

Nevrax

Categoria: Dicționar

axul cerebrospinal care cuprinde encefalul şi măduva spinării.

Nevrită

Categoria: Dicționar

afecţiune inflamatorie a unui nerv/grup de nervi.

Nevroglice (celule)

Categoria: Dicționar

celule gliale.

Nicotin-adenin-dinucleotid (NAD)

Categoria: Dicționar

coenzimă activă derivată din niacină (vitamina B3).

Nidație

Categoria: Dicționar

implantarea blastocistului în endometru.

Nociceptor

Categoria: Dicționar

recepţionează factori nocivi (dăunători) organismului.

Non-steroid (hormon)

Categoria: Dicționar

hormonul de natură proteică, peptidică sau aminică; nu este sintetizat din colesterol.

Nucleotidă

Categoria: Dicționar

unitatea de bază din structura acizilor nucleici, alcătuită dintr-o bază azotată, un zahar şi un radical fosforic.

Nucleozomi

Categoria: Dicționar

unităţi de bază (formate dintr-un segment de ADN şi proteine histonice) care prin repetare ("înşiruire una după alta") formează filamentul subţire de cromatină.

Obstrucţie

Categoria: Dicționar

blocare, ocluzie.

Ocitocină (oxitocină)

Categoria: Dicționar

hormon secretat de către neuronii nucleului anterior (paraventricular) hipotalamic; stimulează naşterea şi alăptarea.

Oddi (sfincter)

Categoria: Dicționar

sfincterul localizat la nivelul ampulei hepatopancreatice (locul de deschidere în duoden a canalului coledoc şi a canalului pancreatic principal Wirsung).

Odontoidală (apofiză)

Categoria: Dicționar

„dintele axisului” (apofiza vertebrei C2), cu rol în mişcarea capului (atlasul sudat de craniu se rotește în jurul apofizei odontoidale).

Opsină

Categoria: Dicționar

componenta proteică din structura pigmenţilor fotosensibili.

Orbită

Categoria: Dicționar

cavitate osoasă ce adăposteşte globul ocular împreună cu anexele lui.

Osmoză

Categoria: Dicționar

difuziunea unui solvent printr-o membrană semipermeabilă, din compartimentul soluţiei cu o concentraţie mai scăzută a solvitului, în cel cu o concentraţie mai ridicată.

Osteoblast

Categoria: Dicționar

celulă osoasă tânără.

Osteocit

Categoria: Dicționar

celulă osoasă matură.

Osteoclast

Categoria: Dicționar

celulă osoasă multinucleată care, datorită conţinutului enzimatic bogat, are rol în remodelarea osoasă.

Osteoclazie

Categoria: Dicționar

procesul de resorbţie osoasă datorat osteoclastelor.

Osteogeneză

Categoria: Dicționar

procesul de formare a oaselor.

Osteoliză

Categoria: Dicționar

procesul de resorbție minerală și organică a osului.

Osteomalacie

Categoria: Dicționar

afecţiune osoasă caracteristică adultului, cauzată de carenţa vitaminei D; se manifestă prin mineralizare osoasă deficitară.

Osteoplaste

Categoria: Dicționar

lacune osoase în care sunt localizate osteocitele

Osteoporoză

Categoria: Dicționar

afecţiune caracterizată prin scăderea densităţii minerale a oaselor care devin poroase şi fragile, cu risc crescut de fracturare.

Osteotendinoase (reflexe)

Categoria: Dicționar

reflexe monosinaptice numite şi reflexe miotatice, de extensie (reflexul rotulian, reflexul bicipital).

Ovogeneză

Categoria: Dicționar

proces complex prin care, în ovare, se formează din celulele germinale primordiale gameţii feminini.

Ovogonie

Categoria: Dicționar

celula germinativă primordială care va da naştere ovocitului primar.

Ovul

Categoria: Dicționar

gamet feminin (cea mai mare celulă umană~200 microni); ovocitul secundar, matur.

Ovulație

Categoria: Dicționar

eliberarea ovocitului secundar din foliculul matur.

Palade G.E.

Categoria: Dicționar

savant român, laureat al Premiului Nobel(1974) pentru contribuţiile sale în studiul ultrastructurii celulare, al ribozomilor şi rolul acestora în biosinteza proteică.

Palatul moale=vălul palatin

Categoria: Dicționar

componentă a bolţii palatine,alături de palatul dur.

Paracrin

Categoria: Dicționar

mecanism de acţiune prin care hormonul (mesagerul chimic) acţionează asupra celulelor învecinate.

Parafoliculare (celule)

Categoria: Dicționar

celule secretoare de calcitonină („celule C”), localizate în spaţiul interfolicular, în stroma conjunctivă a tiroidei; sunt identice ca structură cu celulele parafoliculare din glandele paratiroide.

Parathormon

Categoria: Dicționar

hormon secretat de glandele paratiroide.

Parenchim

Categoria: Dicționar

ţesut cu aspect spongios, bogat în vase de sânge, specific organelor glandulare.

Parhon, C.I.

Categoria: Dicționar

savant român cu contribuţii deosebite în endocrinologie, neurologie, psihiatrie şi genetică; Institutul Naţional de Endocrinologie(1946) îi poartă numele.

Parkinson (boală)

Categoria: Dicționar

afecţiune neurologică cauzată de distrugerea sau degenerescenţa neuronilor care produc dopamina (simptome: tremor al membrelor, bărbiei, rigiditate musculară).

Parotidă glandă

Categoria: Dicționar

glandă salivară pereche localizată preauricular.

facebook