"/>

Dicționar


Joncțiune celulară

Categoria: Dicționar

structură anatomică stabilă, localizată între celulele învecinate ale căror plasmaleme interacţionează specific.

Joncțiune strânsă (impermeabilă)

Categoria: Dicționar

se formează prin fuzionarea a două membrane celulare învecinate, împiedică schimbul intercelular; sunt alcătuite din proteinele anastomozate ale celor două membrane plasmatice.

Joncțiuni aderențiale (desmozomi)

Categoria: Dicționar

joncţiuni punctiforme care conţin glicoproteine transmembranare; conferă rezistenţă mecanică.

Joncțiuni gap (comunicante, permeabile)

Categoria: Dicționar

sunt reprezentate de canale sau pori de natură proteică situaţi în spaţiul intercelular; au rol în transportul intercelular al moleculelor şi ionilor.

Juxtaglomerular (complex)

Categoria: Dicționar

joncţiune a pereţilor vasculari (ai arteriolelor aferentă şi eferentă) cu peretele tubului contort distal.

facebook