Scurt istoric

 

Pe acropola orașului Tîrgu-Mureș privirea iți este furată de o clădire grandioasă, zveltă cu un aspect impunător. Ea se afla situată între străzile Bernády György, Alexandru Papiu Ilarian, Crizantemelor și Cimitirului.

Clădirea actualului Colegiu Național a fost edificată din ordinul Primăriei Municipiului Tg-Mureș și era destinată Liceului romano-catolic de fete. Edificarea construcției s-a hotărât în principiu de către Consiliul municipal Tg-Mureș în ședința din 28 februarie 1911. Aici s-a aprobat și contractul de cumpărare a celor patru case care erau pe acel teren, suma totală fiind de 35.000 coroane.
Planurile și costul clădirii actualului colegiu s-au hotărât în ședința extraordinară a Consiliului municipal Tg-Mureș din 21 iunie 1912.

Edificarea construcției a început la 1 septembrie 1912 de către firma "Grunwald și Schiffer" din Budapesta; acestei firme i s-a pus condiția ca într-un an să fie terminată clădirea, pentru ca în septembrie 1913 să se poată deschide noul an școlar pentru liceul romano-catolic de fete.

Clădirea are forma literei U cu deschiderea spre strada Crizantemelor. E o clădire vastă, având 112 încăperi. Întreg edificiul a costat 939.250 coroane și ocupă un teren de 2.790 m2. Lungimea clădirii este de 60 m, iar lățimea este de 45,5 m, curtea având o suprafață de 6.000 m2. Lucrările de construcție s-au încheiat repede și la 1 septembrie 1913 clădirea a fost predată directorului liceului, prof. Szereny Karol.

În timpul primului război mondial cea mai mare parte a clădirii a fost ocupată de spitalul militar, cursurile liceale desfășurându-se doar in sălile de clasă și laboratoarele de la etajul II și de la mansardă.

În 1916 Consiliul municipal Tg-Mureș, datorită greutăților războiului și din lipsa de fonduri hotărăște predarea clădirii Ministerului de Culte și Instrucțiunii Publice de la Budapesta.

După Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 clădirea a fost preluată în proprietatea statului român, iar la 3 octombrie 1919 își deschide cursurile Liceul "Al. Papiu Ilarian", prima instituție de învățământ liceal de pe valea superioară a Mureșului.

Între 1940 si 1944 școala noastră și-a întrerupt activitatea datorită consecințelor nefaste a Dictatului de la Viena. La 1 octombrie 1944 si-a reluat cursurile, iar până în 1948 a funcționat ca liceu de băieți, ulterior devenind un liceu mixt.

Liceul "Al. Papiu Ilarian" a trecut prin diverse schimbări. Înființarea de clase gimnaziale, înființarea învățământului seral și fără frecvență, schimbarea profilului liceului. Rămâne meritul corpului profesoral și al elevilor ca, într-o perioadă de mari frământări politice și ideologice, au reușit să mențină sus standardul pregătirii instructiv-educative.

În întreaga sa existență liceul a dat peste 12.000 de absolvenți dintre care circa 7700 la cursurile de zi, 3346 la cursurile serale și peste 1000 la cursurile fără frecvență.

Liceul nostru s-a afirmat mereu la concursurile școlare (olimpiade), atât la nivel județean, cât și național sau chiar internațional. Astfel, aproape în fiecare an, în jur de 20 - 25 de elevi au participat la faza națională a olimpiadelor școlare; în anul 1998 elevul Stoica Emanuel a participat în Taiwan la faza internațională a olimpiadei de matematică unde a obținut o mențiune.

Prin ordinul Ministerului Educației Naționale Nr. 3647 din 15.04.1999 liceul "Al. Papiu Ilarian" a fost ridicat la rangul de "Colegiu National". Acest statut ne onorează și ne obligă la armonizarea tuturor oportunităților instructiv-educative și socio-umane pentru pregătirea elevilor în vederea integrării lor în societatea dinamică a mileniului trei ca buni profesioniști și ca distinși și cinstiți cetățeni.