Oferta educațională

Punem un accent deosebit pe dezvoltarea creativității și a dezvoltării vorbirii. Cu acest scop s-a înființat revista școlii, pe care o coordonează cu multă conștiinciozitate doamna Institutor Peres ígota.
Elevii școlii noastre pot opta de asemenea pentru activitatea opțională „ Matematica naturii”, în cadrul căreia cei mici își pot dezvolta gândirea logică, orientarea în spațiu, gândirea analogică și divergentă.

Activități extrașcolare 

În momentul de față cadrele didactice din instituția noastră lucrează la un proiect educațional “Să dărium un strop de bucurie în inimile tuturor”.
Prin acest proiect educațional cu valențe naționale, interculturale și interetnice, Școala din Goreni dorește să devină inițiatoarea unei competiții despre valoare și identitate locală și națională. Dacă colaborarea cu partenerii implicați în proiect va da roadele scontate, suntem siguri că toate obiectivele propuse de noi își vor atinge pe deplin finalitatea. 
Scopul proiectului este de a trezi și a amplifica în mințile și sufletele copiilor receptivitatea la valorile culturale și morale, de a oferi șanse egale de afirmare, dar și de a determina implicarea activă a școlii în viața comunității, prin realizarea unui parteneriat sănătos între copii-grădiniță-școală-familie-biserică-comunitate raportat la standardele europene. 

Obiectivele proiectului sunt:

 • Dezvoltarea capacităților copiilor de creare, implicare și promovare a tuturor valorilor.
 • Optimizarea relației școală-grădiniță-familie-biserică-comunitate locală.
 • Stimularea implicării active și conștiente a părinților pentru afirmarea pe plan local și zonal a școlii prin realizarea unor expoziții, crearea revistei școlare, organizarea serbărilor și a tuturor acțiunilor planificate.
 • Stabilirea unor coordonate comune în vederea asigurării ambientului educațional adecvat.
 • Inițierea unor activități pentru dezvoltarea aptitudinilor de comunicare și interrelaționare.

Organizăm de asemenea periodic activități recreative, spectacole și serbări pentru elevii care frecventează unitatea noastră.
”Mai frumos la noi!” Scopul activității a fost amenajarea unei noi săli destinate cabinetului de informatică și depozitării de materiale precum și realizarea bibliotecii școlare din donații și resurse proprii.

”Să ne cunoaștem trecutul!” -excursie la Muzeul Etnografic din Reghin, și jocuri distractive în parcul municipal.
”Alaiul toamnei” -expoziție și concurs cu roadele toamnei: fructe, legume,  cereale precum și produse realizate din acestea.

”Să dăruim un strop de bucurie în inimile tuturor!”

 • expoziție cu vânzare de podoabe de Crăciun și Anul nou, felicitări, tablouri;
 • colindarea și oferirea de cadouri celor mai bătrâni săteni;
 • mersul cu colindul la principalele instituții din comună;
 • împărțirea darurilor oferite de Moș Crăciun;
 • serbări de Crăciun la bisericile din sat;
 • excursie la Bucin-Tg.Mureș.

”Eminescu, luceafărul poeziei românești”:

 • mini-expoziție cu lucrări ale copiilor despre însemnătatea evenimentului, imagini reprezentative;
 • recitări de poezii, interpretări de cântece.

”Balul gorenarilor”:

 • competiție între participanți cu privire la realizarea celui mai aspectuos coș cu bunătăți și aranjarea mesei festive;
 • concurs de dans, tombolă;
 • premierea celui mai vârstnic participant și a celui mai elegant participant.

”Unirea  națiunea a făcut-o!”

 • mini-expoziție cu lucrări ale copiilor despre însemnătatea evenimentului, imagini reprezentative;

”Carnavalul din poveste”- concurs de măști.

Taguri