Succese în cadrul proiectului european ” Leonardo da Vinci „ în derulare la Grupul Școlar Agricol Dumbrăvioara

În perioada 7-20.05.2012, în urma parteneriatului cu instituții și agenți economici din Polonia, un număr de 13 elevi din școala noastră,  din clasa a XII –a Tehnician în gastronomie, au participat la un program de formare profesională în orașul Wroclaw-Polonia.

Programul de formare profesională face parte din  proiectul de mobilități Leonardo da Vinci cu numărul LLP-LdV/IVT-2011/RO/192, cu tema „Specialiști în bucătărie internațională prin stagii de pregătire europeană - Specialists in cooking International Dishies trough European Training”. Acest   proiect,  câștigat de școala noastră, are un buget de 33.384 euro și  este finanțat de Uniunea Europeană.

Proiectul cu  o durată de 9 luni, a demarat în 5.10.2011, odată cu semnarea contractului de finanțare, după care  a urmat implementarea proiectului, efectuarea mobilității, diseminarea proiectului și a rezultatelor, proiectul umând să se  încheie  la 20.07.2012. Echipa pentru gestiunea proiectului este formată din : ing. Naicu Ilona, ing,Bucin Rodica și ec. Berekmeri Ibolya. 

Obiectivele proiectului sunt:

O1. Dobândirea de  competențe profesionale și abilități practice specifice meseriei de Tehnician in gastronomie   printr-o pregătire în domeniu  la standarde europene, unanim acceptate în spațiul european

O2. Dezvoltarea abilităților de comunicare prin îmbunătățirea competențelor lingvistice în sectorul serviciilor;

O3. Îmbunătățirea calităților personale, spririt de echipă, autonomie în luarea deciziilor, flexibilitate

O4. Lărgirea orizontului profesional prin fundamentarea colaborării cu unități de alimentație publică din spațiul european.

În urma concursului de selecție, cei 13 participanți la proiect au fost următorii elevi din clasa a XII a- tehnician în gastronomie : Bajko Alpar, Katona Erzebet, Mate Monika, Moldovan Attila, Molnar Sandor, Niomati Ioan, Pal Stefan, Panta Etelca, Puczi Josif, Puczi Zsombor, Raja Janos, Szabo Erika, Vidami Elvira.Înaintea efectuării mobilității, elevii au participat  la  ore de pregătire pedagogică, lingvistică și culturală, pregătire care a continuat și pe durata desfășurării stagiului de pregătire profesională în Polonia.

Monitorizarea și îndrumarea participanților pe durata stagiului de formare profesională au fost realizate de d-na.ing. Naicu Ilona, responsabilă de proiect.Stagiul de formare profesională pe durata celor 2 săptămâni a fost un real succes, elevii acumulând un bagaj valoros de cunoștințe și deprinderi profesionale, lingvistice și culturale.

În ceea ce privește formarea profesională, stagiul de pregătire practică a avut un impact semnificativ în  formarea și dezvoltarea  competențelor tehnice specializate din cadrul UC26: Bucătăria națională și internațională și UC:15: Igiena securitatea muncii și protecția mediului din Standardul de pregătire profesională cât și în atingerea obiectivelor urmărite prin acest proiect, prezentate mai sus.

Stagiul a contribuit semnificativ la îmbogățirea cunoștințelor de limba engleză atât prin cursurile de limba engleză efectuate, cât și prin exercițiile de conversație din timpul desfășurării activităților profesionale la locul de muncă.

Un alt aspect important este valoarea culturală a stagiului datorită programului foarte bogat  de vizite  și excursii în timpul liber și în week-end la muzee, grădina botanică, expoziții, monumente istorice și culturale din Wroclaw, Aushwitz, Birkenau, Cracovia, Silezia, beneficiind de ghizi pentru informarea participanților.

La sfârșitul stagiului, elevii participanți au dobândit documente care atestă pregătirea și participarea lor la proiect ca: certificate Europass, certificat de participare emis de organizația gazdă, certificate lingvistice emise de școală și de organizația gazdă.

Sperăm ca în urma experienței dobândite, cât și a reușitei acestui proiect, școala noastră să aplice pe viitor și pentru alte proiecte de formare profesionale din cadrul programului european LLP 

( Lifelong Learning Programme).                                                 

 

Imagini din timpul stagiului sunt prezentate mai jos.

Taguri