„ACTIV pe Piața Muncii: Abilități și Competențe Tehnice pentru Integrare si Valorificare pe Piața Muncii”

Universitatea “Petru Maior” din Tîrgu Mureș vă invită să participați MIERCURI, 22 OCTOMBRIE 2014, ora 1300, Sala R 30, clădirea R, et. 2, la CONFERINȚA DE PRESĂ ocazionată de lansarea Proiectului „ACTIV pe Piața Muncii: Abilități și Competențe Tehnice pentru Integrare si Valorificare pe Piața Muncii”.

 

Vor fi prezentate detalii privind derularea proiectului și investițiile în infrastructura hardware și software care constituie suportul tehnologic dedicat susținerii derulării cursurilor, investiții realizate de Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureș în calitate de partener P3 al proiectului.

Ofertă de Cursuri în domeniul TIC

„ACTIV pe Piața Muncii: Abilități și Competențe Tehnice pentru Integrare și Valorificare pe Piața Muncii”

UUUniversitatea “Petru Maior” din Tîrgu Mureș împreună cu Universitatea Politehnica din București – în calitate de solicitant, Universitatea Politehnica din Timișoara și Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași derulează proiectul „ACTIV pe Piața Muncii: Abilități și Competențe Tehnice pentru Integrare și Valorificare pe Piața Muncii”

Proiectul își propune ca și obiective: Dezvoltarea si furnizarea de servicii de mediere pe piața muncii și/ sau consiliere pentru orientare în carieră pentru 1000 de persoane șomeri de lungă durată, persoane inactive si persoane aflate în căutarea unui loc de muncă din care 200 în Regiunea Centru; Susținerea (re)integrării pe piața muncii a persoanelor din grupurile ținta prin furnizarea unui pachet de cursuri de formare profesională în domenii legate de Tehnologia Informației și Comunicațiilor, și Creșterea gradului de informare și conștientizare a grupurilor țintă cu privire la tendințele pe piața muncii, competențe cerute de piață și oportunități de angajare în domenii legate de tehnologia informației și comunicațiilor.

Furnizarea de cursuri de formare profesională și orientare profesională este axată pe pregătirea a 8 grupe (20-25 participanți) în disciplinele:

 • Operator procesare text și imagine: pentru participanți din grupurile țintă, absolvenți studii medii, cursuri de calificare de nivel II CNFPA - 720 de ore;

 • Designer pagini web: pentru participanții din grupurile țintă absolvenți de studii superioare, cursuri de perfecționare, 80 de ore;

 • Operator introducere, validare și prelucrare date: pentru participanții din grupurile țintă absolvenți de studii superioare, cursuri de perfecționare, 80 de ore;

 • Specialist în domeniul proiectării asistate pe calculator: pentru participanții din grupurile țintă absolvenți de studii superioare, cursuri de perfecționare, 80 de ore;

  • Administrator de rețea de calculatoare: pentru participanții din grupurile țintă absolvenți de studii superioare, cursuri de perfecționare, 80 de ore;

  Furnizarea de servicii de informare și orientare profesională oferite cuprinde:

  • Derularea de sesiuni/campanii de informare privind oportunitățile pieței muncii și oportunitățile oferite în cadrul proiectului pentru persoanele din grupul țintă;

  • Înscrierea grupului țintă in proiect;

  • Stabilirea traseului profesional (Pașaport European de Competente), metoda eficienta de instruire pentru participarea la interviuri in vederea angajării; (sesiuni individuale si/sau de grup);

  • Derularea de sesiuni de motivare si întărirea încrederii în sine pentru sprijinirea participării la interviuri pentru angajare.


  Furnizarea de cursuri de formare profesională orientate către facilitarea accesului pe piața muncii cuprinde:

  • Acreditarea cursurilor de formare profesională;

  • Selecția cursanților si formarea grupelor de curs, planificarea sesiunilor de formare, monitorizarea cursurilor;

  • Derularea cursurilor de formare și a sesiunilor de examinare;


  Pentru Dezvoltarea de servicii de mediere pe piața muncii, componentele activității sunt:

  • Corelarea ofertei de muncă (a persoanelor selectate) cu cererea de pe piața muncii locale de implementare si cu nivelul minim de studii si/sau calificare necesar ocupării posturilor;

  • Colectare date privind competențele cerute pe piața muncii;

  • Identificarea locurilor de muncă vacante pentru reintegrarea pe piața muncii a cât mai multor șomeri din participanții la proiect;

  • Realizarea de planuri individuale de mediere pentru persoanele care au întâmpinat dificultăți repetate la angajare;

  • Preselecția candidaților în conformitate cu cerințele potențialilor angajatori și cu aptitudinile, competențele dobândite și nevoilor acestora;

  • Promovarea inițiativelor locale pentru sprijinirea persoanelor aflate în șomaj de lungă durată în vederea integrării/reintegrării pe piața muncii.


  Grupul țintă căruia i se adresează proiectul este cuprins din absolvenți cu studii superioare sau studii medii șomeri de lungă durată1, persoane în căutarea unui loc de muncă2, populație inactivă3.


  În cadrul seminariilor regionale din Regiunea Centru, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureș organizează evenimente dedicate promovării egalității de șanse și serviciilor integrate oferite de proiect pentru grupul țintă.


  Participanții la cursuri beneficiază de suport de curs, transport, cazare și masă pe perioada derulării cursurilor. Participanții la cursurile de instruire vor fi susținuți prin subvenții pe perioada derulării cursurilor4.

  Director proiect/ Lider Partener P3

  Prof.univ.dr. ing. Petruța BLAGA

Taguri