Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr. 1

Adresa: B-dul 1 Decembrie 1918 Nr. 32
Tel./Fax: 0265-265316 / 0265-265317
E-mail:centrulsc1@yahoo.com
Web site: www.cjmures.ro

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr.1 din Târgu-Mureş este o instituţie de învăţământ care asigură accesul la educaţie, prin educaţie formală şi servicii educaţionale, copiilor cu cerinţe educative speciale, şcolarizaţi atât în învăţământul special cât şi în învăţământul de masă.

Misiunea centrului nostru este integrarea copiilor cu nevoi speciale în comunitate, dezvoltarea activităţilor creative şi expresive ale copiilor, participarea elevilor la acţiuni şi activităţi prin care să simtă că fac parte din comunitate, că nu sunt excluşi şi, astfel, sensibilizarea întregii comunităţi, astfel încât sentimentul că sunt marginalizaţi să nu mai domine viaţa lor.

Sursa:http://www.cjmures.ro/centruscolar1/