Despre noi

 Motto:
„Ce aud, uit, ce am văzut, îmi aduc aminte, ce am făcut, și știu”.

-zicala unui filozof din atichitate-

Viziunea grădiniței:

 • copii să fie educați într-un spirit sănătos, asigurând loc, timp și spațiu pentru necesitatea lor de mișcare și de joacă într-un mediu familiar;
 • să le asigurăm o copilărie activă și fericită.

Istoricul instituției:

Consiliul orășenesc sub conducerea primarului de atunci, Petry ídám, la ședința din 11 februarie 1855 a horărât înfințarea primei grădinițe din Tîrgu- Mureș, ca un omagiu adus reginei Elisabeta, cu ocazia nașterii primului său copil.

Din contribuția mai multor personalități tîrgumureșene, care au devenit și fondatorii grădiniței, s-a închiriat provizoriu clădirea din strada Kövecses (fostă Rákóczi, astăzi Avram Iancu) unde, la 5 mai 1856 a avut loc deschiderea festivă a porților primei grădinițe.

Menținerea acesteia s-a realizat prin sprijinul consiliului orășenesc și prin munca socială susținută din adunarea de fonduri, prin realizarea de spectacole, seri muzicale și seri dansante organizate de oficialitățile orașului.

În anul 1874 s-a cumpărat terenul din strada Tyúkszer (mai târziu, din 1890 strada școlii, astăzi Aurel Filimon), unde s-a construit din donații clădirea grădiniței. Astfel, din 1875 grădinița s-a mutat în clădirea în care se află și în prezent.

Cu ajutorul Primăriei și a mai multor personalități, s-a reușit în anul 2008, realizarea mansardării și reînoirii clădirii.

Programul de funcționare al instituției:

 • program normal: 8-12
 • program prelungit: 6-17

Rólunk

 
Mottó:

„Amit hallok, elfelejtem, amit láttam, arra emlékszem, amit megcsináltam, azt tudom is.”                                                          - ókori filozófus bölcsessége -                                                                                      

 

Az óvoda szemlélete és hivatása:

 • segí­teni a gyermekek harmonikus és komplex fejlődését életkori sajátosságaiknak megfelelően;

 • stimulálni őket az életkorukat meghatározó tevékenységgel, a játékkal;

 • fejleszteni a gyermekek személyiségét, hogy könnyebben beilleszkedhessenek a társadalomba.

 • Egészséges szellemben, családias környezetben oktatni-nevelni a gyermekeket, illetve helyet és időt biztosí­tani számukra mozgás- és játékigényük kielégí­téséhez;

 • Boldog, aktí­v gyermekkort biztosí­tani az itt felnővő nemzedékeknek.

Az intézmény történeteErzsébet királynő első gyermekének születése emlékére, mintegy kimutatásaként az iránta érzett tiszteletnek, Marosvásárhely városi tanácsa és akkori polgármestere, Petry ídám, az 1855. február 11-i tanácsülésen elhatározzák, hogy létrehozzák az első marosvásárhelyi óvodát, azaz Kisdedóvó Intézetet, ahogy abban az időben nevezték. Több városi személyiség anyagi hozzájárulásával kibéreltek egy épületet a Kövecses (volt Rákóczi, ma Avram Iancu) utcában, és 1856. május 5-én ünnepélyes keretek között megnyí­lt az első marosvásárhelyi óvoda kapuja. Az intézményt a városi tanács hozzájárulásával, illetve különféle adományokból sikerült fenntartani.A város hivatalosságai rendszeresen előadásokat, zenés-táncos esteket szerveztek ennek érdekében.

1875-ben, miután egy évvel korábban megvásárolták a Tyúkszer (volt Iskola, ma Aurel Filimon) utcai telket, új épületbe költözött az óvoda, ahol napjainkban is folytatja tevékenységét. 1881-ben az intézet igazgatója és a városi választmány fölkéri Stefánia belga királyi főhercegnő őfenségét, hogy legyen az intézmény védöke. A hercegnő elfogadta a felkérést, és megengedte, hogy attól kezdve az intézmény a „Stefánia Kisdedóvó Intézet” nevet viselhesse. 2008-ban, a polgármesteri hivatal és egyéb személyiségek segí­tségével sikerült tetőtéri emeletet húzni a régi épületre, és teljesen felújí­tani azt.

Az óvoda működési programja:

 • 6 – 8,30 – a gyerekek fogadása;
 • 8,30 – 9 - reggeli;
 • 9 – 12- oktató-nevelő tevékenységek; 
 • 12 – 13 - ebéd;13 – 15,30 – délutáni pihenés; 
 • 15,30 – 17 – uzsonna; foglalkozások, szabad tevékenységek, játékok, a az óvodai program vége.

 

Materialele publicate în cadrul acestui portal pot fi descărcate gratuit. Vă invităm să descărcați cele mai recente planșe de colorat și fișe didactice.

Lasă un comentariu

Pagina 1 din 1 1

#2 Alina Marginean a scris in data de: 10.01.2014 09:49
As dori ca d-na directoare sa interzica educatoarelor sa mai accepte cadouri,desi sunt tinere se preteaza totusi la asemenea mizerii
#1 Liana Voda a scris in data de: 16.05.2012 09:40
Buna ziua. As dori sa stiu daca primiti si copii cu varsta de 2 ani. Va multumesc.

 

Materialele publicate în cadrul acestui portal pot fi descărcate gratuit. Vă invităm să descărcați cele mai recente planșe de colorat și fișe didactice.