Crezul

Cred într-unul Dumnezeu Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și al nevăzutelor.
Și într-unul Domn Iisus Christos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut înainte de toți vecii; lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut; cel de o ființă cu Tatăl prin care toate s-au făcut;
Carele pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cer și s-a întrupat din Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om;
Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat;
Și a înviat a treia zi, după Scripturi;
Și S-a suit în ceruri și șade de-a dreapta Tatălui.
Și iarăși va să vină cu mărire să judece viii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit.
Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață făcătorul, care din Tatăl purcede; cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit, carele a grăit prin prooroci.
Și într-una, sfîntă, sobornicească și apostolească Biserică.
Mărturisesc un botez pentru iertarea păcatelor.
Aștept învierea morților.
Și viața veacului ce va să vie.
Amin.

Spune-ți părerea

Poți comenta prin intermediul contului de Facebook

Evaluează acest conținut

 
 
 
 
 
 
 
Evaluează
 
 
 
 
 
 
0 Evaluări
0 %
1
5
0