Corpul profesoral

Personalul didactic al școlii este format:

  • 61 profesori (37 titulari ,15 suplinitori calificati, 9 asociați) din care: 1 doctorant, 33 profesori cu gr.did..I, 6 profesori cu gr.did.II. 13 profesori cu definitivat., 9 profesori debutanți),
  • 8 maiștrii instructori  cu Gr.did.I.

Personal didactic auxiliar al școlii este format din 10 persoane:

  • 2  secretare, 1 informatician, 1 laborant,1 bibliotecar, 1 pedagog, 1 supraveghetor de noapte,
  •  3 administratori (financiari și de patrimoniu)

Personal nedidactic este compus din 19 persoane:

  • 1 casier, 3 paznici, 7 îngrijitori,
  • 8 muncitori din care : 1 muncitor necalificat, 2 muncitori întreținere, 2 muncitori spălătorie, 3 muncitori bucătărie.