Colectivul grădiniței

În unitatea noastră există personal didactic, dar și personal auxiliar și nedidactic. Personalul didactic este compus din 15 cadre calificate și un suplinitor necalificat, cadre dornice de performanță, care manifestă dorință de formare continuă și perfecționare și sunt deschise spre noutățile reformei din domeniu.

Cadrele didactice aplică noul curriculum și urmăresc modernizarea actului de predare-învățare prin orientarea lui spre capacități și atitudini, utilizând strategii participative.

Educatoarele sunt perfecționate prin studii superioare de lungă sau scurtă durată sau prin diferite cursuri și stăpânesc una sau mai multe limbi străine.
                                 
Personalul didactic-consiliul educatoarelor

Nr. crt

Numele și prenumele

Specialitatea

Modul de

încadrare

Gradul

didactic

Vechimea în

învățământ

1.

Tîrnăvean Aurelia

Directoare-

educatoare

Titular

I

37 ani

2.

Ilisan Claudia

Educatoare

Suplinitor

calificat

Debutant

1 an

3.

Cîmpean Fermiliana

Educatoare

Titular

I

32 ani

4.

Cozma Victoria

Profesor

Titular

I

27 ani

5.

Fechete Georgiana

Profesor

Titular

I

15 ani

6.

Cucui Gizella

Educatoare

Suplinitor

calificat

Definitivat

11 ani

7.

Iszlai Hajnal

Institutor II

Titular

II

16 ani

8.

Ludușan Carmen

Profesor

Titular

Definitivat

21 ani

9.

Matepiuc Monica

Profesor

Titular

II

14 ani

10.

Mărginean Zenaida

Educatoare

Titular

I

16 ani

11.

Pap Csilla

Profesor

Suplinitor

calificat

Debutant

___

12.

Papai Emese

Institutor II

Detașat

Definitivat

4 ani

13.

Pop Lucia

Profesor

Titular

I

20 ani

14.

Sarosi Timea

Profesor

Titular

II

11 ani

15.

Todirașcu Paula

Profesor

Suplinitor

calificat

II

9 ani

 

Personal administrativ- personal medico-sanitar
    
Marton Claudia- administrator           Rus Gabriela- medic         Stan Monica- asistentă

Personal muncitor și de îngrijire

1. Bordean Elena- bucătar                               
2. Balizs Ildiko - bucătar                                 
3. Cășvean Miluca- spălătoreasă                     
4. Bacali Marilena- îngrijitoare                        
5. Comșa Angela- îngrijitoare 
6. Conțiu Veronica- îngrijitoare 
7. Moldovan Anuța- îngrijitoare   
8. Szekely Iulia- îngrijitoare   
9.Nistor Călin- paznic                  
10.Cotîrlă Dănuț- paznic

Cadre didactice asociate
                                                    
Săplăcan Monica- logoped

Consiliul de administrație

1.Tîrnăvean Aurelia- președinte, directoarea unității
2.Fechete Georgiana- membru, profesor
3.Ludușan Carmen- membru, profesor
4.Sarosi Timea- membru, profesor
5.Matepiuc Monica- membru, profesor
6.Marton Claudia- membru, administratoare
7.Pop Lucia- reprezentant al sindicatului, observator
8.Rad Aura- reprezentant al Consiliului reprezentativ al părinților
9.Szekeres Ileana- reprezentant al Primăriei