Universitatea Tehnică

Mesajul Rectorului,

"De-a lungul timpului, prin realizările inginerilor săi, Clujul a devenit din ce în ce mai important pentru știință și cultură, pentru libertate spirituală și spirit de inițiativă, iar marile decizii rămase în memoria generațiior ne spun că peisajul contemporan este o creație a geniului tehnic perfecționată de gust, care are aparența naturii, ca spiritul lucrurilor în spiritul omului.

Adică, să vezi, să simți, să gândești să inovezi și să construiești pentru o lume mai bună.

Învătământul tehnic din Cluj a început cu acest gând la 1777, odată cu reglementările imperiale "Ratio Educationis" care introduceau studiul arhitecturii, hidrotehnicii și geodeziei pe lângă cel al mecanicii în școala clujeană.

Așa se face că istoria învățământului tehnic clujean este un amestec de semne, dar și o oglindă în care fiecare-și privește propria-i față, pentru a se cunoaște mai bine.

La ora actuală responsabilitatea Universității Tehnice din Cluj-Napoca a căpătat o altă dimensiune legată de evaluare, competențe și performanță, de calitate și vizibilitate.

Acum, suntem o țară aparținând UE și trebuie să ne grăbim să facem față la rapidele schimbări ale societății.

Filosofia strategică a Universității Tehnice din Cluj-Napoca postulează faptul că știința acestui început de mileniu va accentua interdisciplinarul, dar și evoluția personalizată a științelor inovative. Acestea vor progresa extrem de rapid; fiindcă au curajul să-și recunoască propriile erori, manifestând o admirație reținută față de succes și recunosc ceea ce datorează trecutului. Gândind așa, avem nevoie de o strategie anticipativă, fiindcă știința este o întreprindere a spiritului ce luminează icoana confuză a lumii printr-un mare efort colectiv de adaptare...

Niciodată în istoria umanității cunoașterea nu a jucat un rol așa de decisiv, cu o așa intensitate, în economie și dezvoltarea societății ca în zilele noastre. Specific începutului de secol XXI este trecerea societății informaționale spre o societate a cunoașterii. Dezvoltarea fără precedent a științei și tehnologiei, în parte datorate și tehnologiilor digitale de transmitere și prelucrare a datelor, a impus o regândire și a structurilor instituției noastre.

Deschiderea actuală a universității noastre este orientată spre „stăpânirea cunoașterii” ceea ce implică modificarea paradigmei învățământului superior.

Acest nou concept pe care-l promovăm se realizează datorită faptului că prin universitate:

cercetarea actuală produce cunoaștere;
cunoașterea se transmite prin educație și instruire;
cunoașterea diseminează planetar prin noile tehnologii ale comunicației și informației;
și, în fine, cunoașterea este aplicată în inovarea tehnologică
Apoi, mai trebuie să realizăm că "societatea cunoașterii" sau a informației (knowledge society) reprezintă o formă postindustrială de organizare socială bazată pe gestiunea conținutului. Dar, în activitatea noastră se relevă și faptul, că pe lângă activele vizibile, capitalul imaterial (competențe, comunicare, creativitate, etc.) are rolul cel mai important fiind legat de un "savoir" elevat – la care nu se poate accede prin încercare și eroare.

La ora actuală există o competiție mondială între universități care luptă pentru prestigiu, resurse și studenți, iar acest mediu concurențial se regăsește și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

În acest sens, învățământul tehnic clujean asigură dezvoltarea de servicii cognitive în aria europeană a educației, printr-un proces care a devenit transnațional.

Suntem preocupați de internaționalizarea învățământului, de flexibilizarea carierei universitare prin articularea sistemului educațional cu celelalte sisteme, dar viitorul trebuie proiectat prin prisma resurselor...

Azi avem sute de cooperări cu universitățile europene și de pe alte continente, prin programe comunitare sau bilaterale, dar și de parteneriat științific pentru dezvoltare cu firme de prestigiu din întreaga lume, iar acest efort al nostru, argumentează prin specificitatea lui că suntem pe drumul care trebuie. Acest lucru se relevă prin calificativul „grad de încredere ridicat” acordat Universității Tehnice din Cluj-Napoca în urma evaluării de către ARACIS (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior), dar și prin faptul că în 2008 am fost evaluați la nivel internațional de către EUA (European University Association).

Viitorul imediat va conduce de la formarea inițială la învățarea permanentă,   iar Universitatea noastră pregătește pentru a INVĂȚA într-o măsură mai mare decât ÎNVAȚĂ. Adică te învață pentru a învăța.

Dar acum, problema devine mai complexă, fiindcă școala tre­buie să răspundă provocărilor impuse de globalizare, fiindcă viitorii absolvenți se vor confrunta cu efectele ei...

În promovarea globalizării concepute ca o reuniune armoniza­tă a diversităților locale, educația este considerată a fi în același timp factor și efect. Cum este de prevăzut, educația și în particu­lar învățământul sunt chemate nu numai să reacționeze față de tendințele de globalizare, ci dimpotrivă să joace un rol hotărâtor în dezvoltarea unor societăți viitoare dezirabile, inducând trans­formări calitative de natură să conserve identitatea diversă a comunităților, dar și toleranța bazată pe comunicare, cunoaștere și înțelegere a intereselor fiecărui participant la acest proces.

În universitatea noastră cuvântul cheie este cu siguranță cuvântul "perspec­tivă", care invocă implicit viitorul. Dar, dacă înțelegem exigențele realității, ne putem gândi la ce spunea Paul Valery: "astăzi nici viitorul nu mai este ce-a fost odată". Nu trebuie să glosăm pe această temă, dar putem să înțelegem că viitorul trebuie pregătit în fiecare an altfel.

Universitatea are o legătură specială cu tineretul și, oricât de larg ar fi accesul la amfi­teatre, întotdeauna cu elitele țării. Toți oamenii de valoare trec astăzi prin universitate, ca studenți, iar unii și ca profesori.

Universitatea se află undeva pe traseul generării noilor surse de bogăție și putere, dar locul ei nu mai este precis stabilit. Ea intervine multiplu și difuz. Poate fi un instrument de dezvoltare, un mijloc de legitimare, poate genera profit ca orice activitate cu comerț de servicii, poate fi legată de formarea elitelor sau de aceea a masei resurselor umane.

Universitatea are un raport privi­legiat cu adevărul, binele, cunoaș­terea și pe plan practic cu progresul intelectual și moral al societății. În acest sens, ea ocupă o poziție metasistemică, deoarece toate celelalte instituții sunt evaluate după criterii produse pe baza gândirii dezvoltate în universități. În universitate se produc cunoștințe noi și tot aici, prin critică analitică, teoriile științifice sunt evalu­ate și schimbate. Etica societății se modifică în timp, iar sub influența ideilor enunțate în amfiteatre, legile devin mai puțin represive, mai stimulative, mai formative. Pe această dimensi­une, valorile centrale ale universității devin libertatea, dreptul, demnitatea, dar și profesionalismul, înnoirea, creativitatea, reinterpretarea...

Școala este o mare intreprindere a spiritului care până la urmă ne lasă să înțelegem că deși cu toții trăim sub același cer, nu avem cu toții același orizont. Școala trebuie să genereze competențe prin prelucrarea informației de instrucție și formare, care să permită articularea abilităților dobândite cu comandamentele momentului.

Strategia universității se bazează pe conceptul de schimbare cu ajutorul dezvoltării durabile, centrată pe creativitatea intelectuală, o trăsătură ce joacă un rol esențial în trecerea spre un nou model de societate. Inginerii sunt conștienți de faptul că viitoarele produse vor implica o analiză intelectuală și o componentă creativă, care să respecte cerințele unei societăți bazată pe informație și intensiv culturală. Strategia construirii și îmbunătățirii resurselor umane constituie un reper de modernizare, care are ca obiectiv educația în sine și implicarea tuturor factorilor esențiali în procesul de educație.

Integrarea în cercetarea și educația europeană, omologarea specializărilor și curriculelor la nivel european sunt obiective primare ale unui sistem educațional care trebuie să își aducă contribuția la dezvoltarea unei societăți bazate pe cunoaștere. Toate acestea implică o strategie de transformare a Universității Tehnice din Cluj-Napoca într-o universitate dinamică, cu un management eficient, care să-i asigure compatibilitatea cu cele mai prestigioase universități europene.

În toată lumea, învățământul superior contemporan este supus azi la trei forțe importante care îl obligă să se schimbe: globalizarea, comunicarea și tehnologia informației, precum și concurența pentru resurse și studenți. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca are o contribuție importantă la dezvoltarea elitei științifice și inginerești și la dezvoltarea industrială și economică. Componenta educațională în strânsă legătură cu cercetarea științifică trebuie să asigure competențele de care au nevoie viitorii specialiști într-o lume concurențială pe o piață liberă.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca își exprimă vocația europeană printr-o evoluție convergentă în contextul învățământului superior european și a cercetării științifice europene, într-un mediu competitiv interuninversitar și pe o piață academică funcțională.

În acest context, formarea profesională a viitorilor specialiști asociată cu cercetarea științifică în universitatea noastră sunt factori strategici ai dezvoltării pe termen lung și țintesc spre o modelare multidimensională și anticipativă a factorului uman. Aceasta duce direct spre „societatea cunoașterii", implicând și noi pași în politica educației. Vechile paradigme ale educației pentru toți și selectarea prin excludere vor fi înlocuite prin îmbinarea celor două priorități, incompatibile la prima vedere: educația pentru toți și educația pentru fiecare.         

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca evoluează ca un procesor de cunoaștere axat pe științe inginerești ce devine prin caracterul său de atractor al marilor investiții, un motor al dezvoltării regionale.

Ce frumoasă meserie este ingineria! E fascinația de a vedea cum o plăsmuire a imaginației se transformă cu ajutorul științei, într-un plan pe hârtie. Ca apoi să se materializeze în piatră, metal sau energie. Ca apoi să creeze locuri de muncă și locuințe pentru oameni. Ca apoi să ducă la creșterea standardului de viață și la sporirea confortului. Acesta este înaltul privilegiu al inginerului. Marea responsabilitate a inginerului în comparație cu cei de altă profesie este că operele lui se află sub văzul tuturor. Acțiunile sale se concretizează pas cu pas în material palpabil, iar inginerului îi revine menirea să îmbrace scheletul științei cu viață, confort și speranță.

Privind cu stăruință spre Europa înțelegem mai bine ca oricând că trăim o lume în schimbare, în care independența spiritului și depășirea paradigmelor conduc la inovație, iar inovația este mai importantă ca valoarea tradiției.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, prin filosofia strategiei sale, vede învățământul ca un proces transnațional care contribuie la dimensiunea internațională în cadrul contextului educațional european și reforma ca un mijloc de a face cariera universitară mai flexibilă, iar învățământul o activitate extramurală.

Suntem deschiși spre lume și avem vocația colaborării!
Vă așteptăm!

 

Prof.dr.ing.Dr.H.C.mult. Radu MUNTE

 

Material preluat de pe site-ul instituției:  http://www.utcluj.ro/prezentare/mesajul_rectorului.php

Contact

Adresa:

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Str. Constantin Daicoviciu nr 15, 400020 Cluj-Napoca, România
Tel. +4 0264 401 200, 401248, tel./fax +4 0264 592 055

 

Material preluat de pe apgina instituției: http://www.utcluj.ro/