Regulamentul concursului

Art. 1 Condiții generale

Participanții sunt cadre didactice, învățători și profesori. Prin termenul de participant se înțelege, în acest caz, orice tip de cadru didactic care  predă la clasele I - VIII.

Concursul „Câștigă cărți pentru biblioteca școlii tale!” este organizat și desfășurat de către site-ul Educatie.inmures.ro (proprietate a SC REEA SRL), denumit în continuare organizator.

Participanții la concursul „Câștigă cărți pentru biblioteca școlii tale!”  sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament oficial al concursului.

 
Art. 2 Mecanismul concursului
1.Persoanele care doresc să participe la acest concurs trebuie să se înscrie pe site-ul http://educatie.inmures.ro la secțiunea dedicată concursului completând datele personale solicitate în formularul de înscriere (nume, prenume, vârstă, localitate, județ, e-mail, telefon, instituția de învățământ în care predă). Toate datele sunt obligatorii, altfel înscrierea nu se va efectua.
 Din momentul în care se înregistrează datele de identificare ale participanților în baza de date, acestea nu mai pot fi modificate.

2.Condiții de acceptare a lucrărilor:

Sunt admise maxim 3 lucrări (planuri de lecție) de participant.
Vor intra în concurs doar lucrările trimise până la data de 20.12.2010 orele 15:00
Nu se acceptă decât lucrări originale. Organizatorul nu își asumă nici o răspundere în cazul în care un participant încalcă legea drepturilor de autor în vigoare trimițând o lucrare care nu îi aparține. În cazul încălcării legii drepturilor de autor de către un participant la concursul Câștigă cărți pentru biblioteca școlii tale!, organizatorul va reclama acest lucru autorităților competente.
Participanții nu au voie să își creeze mai multe conturi pentru a trimite lucrări.
Înscriindu-se la concurs, participanții își dau acordul ca lucrările lor să fie publicate   pe site-ul Educatie.inmures.ro, purtând semnătura autorilor lor, drepturile de autor rămânând organizatorului.
Lucrările nu vor fi folosite în nici o campanie, nu vor fi vândute sau înstrăinate, și nu vor fi publicate nicăieri altundeva decât pe site-ul Educatie.inmures.ro.

Organizatorul respectă legislația românească în vigoare cu privire la protecția datelor personale și nu trimite mesaje nesolicitate. Educatie.inmures.ro nu stochează adresele de e-mail trimise de terțe persoane.

3. Premiile acordate:
Se va acorda un set de 27 de cărți unui singur participant.
Nu există posibilitatea acordării vreunei sume echivalente în bani.
Educatie.inmures.ro își rezervă dreptul de a elimina din concurs persoanele care nu respectă actualul regulament.

Art. 3 Dreptul de participare
Prin participarea la concurs, fiecare persoană confirmă acceptarea necondiționată ca datele personale, școala și lucrările puse la dispoziția organizatorului să poată fi făcute publice și folosite de Organizator în orice scop (inclusiv publicitar).
 Prin înscrierea și participarea la acest concurs, persoanele atestă că sunt de acord să respecte prevederile regulamentului de participare postat pe site-ul organizatorului.

Art. 4: Limitarea răspunderii
Organizatorul nu va fi în nici un fel responsabil pentru nici una dintre situațiile următoare (enumerarea are caracter exemplificativ și NU limitativ):
· disfuncționalități ale rețelelor de electricitate ori ale furnizorilor de servicii internet etc. care împiedică buna derulare a concursului;
· Defecțiunea oricărui mijloc de recepție ori stocare de informație, inclusiv de fișiere foto;
· Orice situație derivând din evenimente de forță majoră sau din evenimente a căror producere este mai presus de voința Organizatorului.

Art. 5: Alte prevederi
Organizatorul are obligația să publice numele câștigătorilor pe pagina dedicată concursului din cadrul site-ului http://educatie.inmures.ro în perioada anunțată în prealabil prin prezentul regulament.
Regulamentul oficial este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament oficial, modificarea producându-și efectele din momentul publicării acestuia pe site-ul http://educatie.inmures.ro

Vezi detaliile concursului»

Vezi formularul de înscriere»

Vezi lista de cărți»

 

Taguri