Misiunea și obiectivele asociației

“Grupul Milvus” este o organizație neguvernamentală, non-profit, dedicată protecției păsărilor și a naturii, activând în domeniul conservării, educației, cercetării și consultanței cu scopul de a schimba România într-un loc mai bun pentru păsări, natură și oameni.

Avem un rol foarte important în desemnarea ariilor protejate din rețeaua Natura 2000, desemnarea SPA pe baza Directivei Păsări al UE și desemnare SCI pe baza directivei Habitate al UE.

Suntem singura organizație din România care se ocupă cu îngrijirea și reintroducerea păsărilor rănite în natură.

Activití£țile asociației, rezultate deosebite

Observarea migrației păsărilor răpitoare la Bosfor

În perioada 22 septembrie - 13 octombrie 2008, membrii Grupului Milvus împreună cu membrii ai Istanbul Birdwatching Society au observat migrația păsărilor răpitoare diurne la Strâmtoarea Bosfor, loc unde trece una dintre cele mai importante rute de migrație din Europa. Observațiile au fost efectuate în 4 locații diferite simultan.

“Program sistematic de educație ecologică în județul Mureș, prin pedagogia durabilității”

Perioada de derulare a proiectului: octombrie 2007 – octombrie 2008
Grupele țintă: preșcolari și elevi din clasele I-IV din Tg.Mureș și Pănet, precum și dascălii acestora.

Ne-am orientat spre această clasă de vârstă fragedă fiindcă pe baza experiențelor noastre din anii anteriori și pe baza experiențelor din străinătate ne-am dat seama că acești copii pot fi influențați și pot fi îndrumați cel mai ușor pe „calea” cea bună de a îndrăgi și de a ocroti natura.

În acest proiect, educația ecologică convențională a fost combinată cu pedagogia durabilității. Au fost susținute peste 240 de prezentări PowerPoint copiilor implicați, acestora s-au organizat 2 excursii de câte 1 zi, am realizat un curs de perfecționare cadrelor didactice din învățământul preșcolar și școlar pimar, am organizat o tabără în Școala Codrului din Rigmani, am editat o serie de publicații dedicat pedagogilor și amatorilor iubitori de natură. Proiectul a fost finanțat de Administrația Fondului pentru Mediu.

Bursa Milvus

Începând din 2005 Asociația pentru Protecția Păsărilor și a Naturii „Grupul Milvus” anunță anual Bursa Milvus pentru studenți (liceu, colegiu și universitate) interesați în zoologie, ecologie și/sau protecția naturii.

Scopul bursei este de ajuta tinerii cercetători în derularea unor proiecte individuale de evaluare/cercetare. Aceste proiecte trebuie să coincidă cu scopurile generale ale Grupului Milvus (specii de animale și plante periclitate și protejate, arii protejate și situri Natura 2000, monitoring), să aibă un caracter individual și inovativ.

Programul „Dumbrăvioara-satul berzelor”

În cadrul programului “Dumbrăvioara - satul berzelor” un pas foarte important este înființarea unui “Centru al Berzelor”.

Măsuri de protecție necesare revenirii șoimului dunărean în Câmpia de Vest.

Scopul proiectului a fost acela de ajutorare a șoimului dunărean (Falco cherrug) – care este o specie periclitată pe plan mondial și figurează în Anexa 1 al Directivei Păsărilor – în restabilirea ei în partea vestică a României, și întărirea populației acestuia.

Conservarea Acvilei de munte și a Șoimului călător

Scopul programului: monitorizarea, protecția și studiul acvilei de munte și a șoimul călator în România.

Protecția vânturelului de seara în Câmpia de Vest, prin:

evaluarea anuală a populației cuibăritoare,

începând cu 1997 inelare și colectarea datelor (data și locul inelării, date biometrice etc.),

inițierea programului „Vânturelul de seara trebuie salvat!” în 2004,

accesarea unor fonduri pentru a putea asigura restabilirea pe termen lung a statutului favorabil de conservare al acestei specii - Grupul Milvus a contribuit într-o masură de loc neglijabilă la elaborarea documentației de proiect LIFE Nature „Conservarea lui Falco vespertinus în Regiunea Panonică” , proiect ce din fericire a fost acceptat de către Comisia Europeană spre finanțare.

Recensământul răpitoarelor prin ieșiri pe teren, în anumite perioade ale anului și ale păsărilor de apă, precum și  monitorizarea păsărilor comune.

Studiul migrației păsărilor răpitoare diurne din Munții Măcinului.

Scopul proiectului: Evaluarea cât mai corectă a efectivelor migratoare și stabilirea unor metode de lucru care să asigure o continuitate pe termen lung. În colaborare cu alte organizații care desfașoară programe similare și prin datele acumulate putem contribui la elaborarea unor strategii de conservare pentru speciile periclitate pe plan european sau mondial.

Pe lânga acesta proiectul oferă posibilitatea tuturor celor interesați de a-și îmbogăți cunoștintele privind păsările răpitoare diurne și de a afla mai multe despre fenomenul migrației.

Pentru herpetofaună, educație în Munții Trascăului.

În primăvara anului 2006 Grupul de Lucru pentru Protecția Amfibienilor și Reptilelor din cadrul Grupului Milvus împreuna cu Clubul Montan Apuseni din Cluj Napoca, au început o colaborare privind evaluarea, protecția și conservarea herpetofaunei din rezervațiile naturale aflate în custodia organizației clujene.

Contact

Adresa:
str. Crinului nr. 22
mun. Tîrgu Mureș
județul Mureș

Telefon/fax:
0265 / 264726

E-mail: office@milvus.ro
Pagină web: www.milvus.ro

Taguri